Åke Hodell

Spirit of ecstasy & The Way to Nepal

Åke Hodell (1919–2000) är internationellt känd som radikal, förnyande poet och dramatiker. I början av 1960-talet övergav han den modernistiskt orienterade poesin, för att istället ägna sig åt mer gränsöverskridande uttryck. Hans verksamhet utmärks av politiskt medvetenhet i samklang med konstnärlig övertygelse – det är en revolutionär konst som inte bara är ny till sitt innehåll utan även till sin form. Hodell fastade emellertid aldrig i rena formexperiment, utan var på ett tidigt stadium mån om att hans verk uttryckte något; sålunda finns ett starkt patos i de avantgardistiska verkens fundament, vilket gör att Åke Hodells konst fortfarande känns synnerligen levande och aktuell.

När LP-albumet ursprungligen gavs ut 1980 mottogs det övervägande positivt. Skribenterna ägnade särskilt Spirit of Ecstasy mycket uppmärksamhet, medan The Way to Nepal behandlades med parentetiskt. Orsaken till denna snedfördelning torde bottna i Spirit of Ecstasys extroverta och gestiska karaktär – där den lekfulla föreningen av allvar och humor gör kompositionen förhållandevis lättillgänglig – vilket står i djup kontrast till det mer introverta och meditativa klangutforskandet i The Way to Nepal.

En ”Racing car opera” kallade upphovsmannen son komposition Spirit of Ecstasy, vilken tillkom på Sveriges Radios beställning och uruppfördes vid en Nutida Musikkonsert i februari 1977. Om sin bilopera skrev Åke Hodell: ”Avsikten med min komposition Spririt of Ecstasy är inte att rikta kritik mot bilen. Den kritiken går inte att undvika. Den finns med hela tiden som något outtalat ända till det tysta slutet då bara en ensam fågel hörs kvittra. Vad jag vill är att berätta bilens historia från Oldsmobile 1902 till dagens fartvidunder Ferrari. Med bilens historia skulle jag samtidigt kunna berätta 1900-talets historia, i varje fall dess viktigaste händelser, och eftersom bilens historia inte varit ljudlös, finns det ingen anledning att utesluta musiken ur detta drama”.

The way to Nepal utgör andra delen i en serie av fem verk som har fått den övergripande titeln Electronic Purgatory. Serien inleddes av multimediaverket 220 volt Buddha (1971), vilket delar flera sonora likheter med sin uppföljare. Det mest uppenbara släktskapet är att båda återanvänder en inspelning av text-ljud kompositionen General Bussig (1963), som vidare manipulerats i elektronmusikstudion.

Läs mer
Visa spårlista
  • 1.
   Spirit of Ecstasy Musik: Åke Hodell
   24'45
  • 2.
   The way to Nepal Musik: Åke Hodell
   21'30
 • Total speltid

LP/digital // CAP 21754 // Elektroakustiskt // Releasedatum: 12 september, 2012