Sandström/Hammerth

Bengt-Åke Lundin, piano, Gävle symfoniorkester, Dir. Göran W Nilson

I Sven-David Sandströms 2:a pianokonsert finns en dramatisk laddning, men knappast av det hotfulla slag som i den tidigare pianokonserten ”Agitato”, vilken i hög grad färgades av destruktivitet och pessimism. Här är allt lättare, mer ljust. Verket pendlar mellan virtuos glans, melodisk ljuvhet och mörkt färgad sensualism.

Johan Hammerths pianokonsert nr 1 är en av de mest omfattade solokonserter som skrivits av samtida svenska tonsättare och räknas som hans genombrottsverk. Uruppförandet, i Berwaldhallen i maj 1992 med Sveriges Radios Symfoniorkester och Bengt-Åke Lundin som solist, var en succé.

Bengt-Åke Lundin är en av Sveriges mest framstående pianister. Han kan som ingen annan ge det virtuosa glans, men också ge djup åt allt musikaliskt uttryck. Han talar gärna om klaviaturens enorma färgmöjligheter och han kräver av sig själv att kunna utveckla så många nyanser i anslaget som möjligt för att tolkningarna skall leva med ett maximum av skiftningar.

Bengt-Åke Lundin har intresserat sig för en rad samtida svenska tonsättares musik och ett produktivt samarbete pågår sedan många år med Johan Hammerth.

Läs mer
Visa spårlista
  • 1.
   Konsert för piano och orkester Musik: Sven-David Sandström
   23'33
  • Pianokonsert nr. 1 Musik: Johan Hammerth
   • 2.
    Sats 1
    14'24
   • 3.
    Sats 2
    10'15
   • 4.
    Sats 3
    13'03
 • Total speltid 61'16

Digital // CAP 21608 // Classic // Releasedatum: 1 januari, 1999