Rolf Enström

Quarks

Rolf Enström komponerade Directions inspirerad av naturens minsta beståndsdelar, kvarkar.Ytterligare fem elektroakustiska kompositioner med titlar från kvarkarnas värld, Spin, Charm, Strange, Up! och Down ryms på Quarks.

Rolf Enström har alltid närt ett stort intresse för naturvetenskap. Efter att han 1979 läst i Scientific American om teorin om naturens minsta beståndsdelar, kvarkar – oiakttagbara entiteter som främst beskrivs genom sina olika egenskaper såsom spinn, laddning och ”färg” – komponerade han stycket Directions.

Redan vid samma tid planerade han en elektroakustisk cykel av kompositioner med gemensamt material. Resultatet blev fem kompositioner med titlar från kvarkarnas värld: Spin, Charm, Strange, Up! och Down, som alla är med på denna SACD. Styckena är tänkta att uppföras simultant; de tre förstnämnda har alla samma speltid, medan de två sista, som har en längre speltid, medverkar genom att införa tidsförskjutningar och därmed skapa nya kombinationer.

Rolf Enström, född 1951, är autodidakt som kompositör men har i grunden teknisk utbildning och studier i musikvetenskap och filosofi bakom sig. Han är verksam som composer-in residence och pedagog på EMS, (elektronmusikstudion). 1979 uppmärksammades han för sin bandkomposition Sequence in Blue och bildspelet Myr.

Rolf Enström försöker gärna förena ljud och bild och har vid ett flertal tillfällen samarbetat med fotokonstnären Thomas Hellsing. Av Rolf Enströms kompositioner har Caprice Records tidigare gett ut Directions, Tjidtjag och Tjidtjaggaise och Slutförbannelser i ett kompositörsporträtt samt stycket Sequence in Blue på jubileumsboxen ”Bits and Pieces” som gavs ut när EMS fyllde 30 år.

Läs mer
Visa spårlista
  • 1.
   Spin Musik: Rolf Enström
   7'22
  • 2.
   Charm Musik: Rolf Enström
   7'20
  • 3.
   Strange Musik: Rolf Enström
   7'14
  • 4.
   Up! Musik: Rolf Enström
   13'19
  • 5.
   down: Musik: Rolf Enström
   12'11
 • Total speltid 47'50

Compact Disc // CAP 21650 // Elektroakustiskt // Releasedatum: 24 januari, 2007