Requiem

Sven-David Sandström

Sven-David Sandströms (1942-2019) Requiem, med undertiteln De ur alla minnen fallna, uruppfördes och inspelades 1982 i Berwaldhallen. Tobias Berggrens text och Sandströms musik väckte sensationellt uppseende och fick ett starkt gensvar från både press och publik. För rekviet – som får ses som ett av 1980-talets verkligt betydande verk – tilldelades Sven-David Sandström Nordiska Rådets musikpris 1984.

Utgångspunkten är glömskans tragedi, en erinran om alla de människor som dödats av andra människor och som utplånats ur alla minnen, samt det raseri och den sorg vi grips av inför det mest fruktansvärda av alla brott: att mörda barn. Ett brott som vi tvingas leva med, inte minst i våra dagar med tiotusentals barn som dödas otaliga krigshärdar.

Alla sångtexter finns med i utgåvan. Besättningen är omfattande: Radiosymfonikerna, Radiokören, Kammarkören, flickkör, solister, (Marianne Mellnäs, Birgitta Svendén, Esaias Tweolde-Berhan, Mikael Samuelson). Dirigent är Leif Segerstam.

Läs mer
Visa spårlista
  • CD 1
   • I
    • 1.
     Prolog
     5'59
    • 2.
     Introitus
     5'43
    • 3.
     Dies Irae
     19'12
   • II
    • 4.
     Offertorium
     9'15
    • 5.
     Libera me
     16'02
    • 6.
     Communio
     8'31
  • CD 2
   • III
    • 7.
     Agnus Dei/De Profundis
     15'31
    • 8.
     Credo & Resurrectio Animarum
     19'00
 • Total speltid 99'23

CD/Digital // CAP 22027 // Caprice Composer Series // Nutida // Releasedatum: 1 januari, 1992