Prillarhorn & knaverharpa

Blandade artister

Prillarhorn och Knaverharpa är två lokala uttryck för horn respektive nyckelharpa. Båda instrumenten, och många andra, finns med på denna skiva med folkliga instrument från Norden.

Vår tids traditionella folkmusik har sina rötter i det gamla bondesamhället där den var en daglig och självklar del av både nöjes- och arbetslivet. Några av de folkliga instrumenten har förblivit oförändrade genom århundraden – framförallt lurar och horn – medan dansinstrumenten har varierat med modets växlingar. Här hörs bland annat stråkharpa, säckpipa, psalmodikon, kantele, langeleik och näverlapp. Folkmusikgrupperna Frifot och Garmarna är exempel där gamla, folkliga instrument och sångsätt används i nya former.
Läs mer
Visa spårlista
  • 1.
   ”Fillevaern”gangar
   1'32
  • 2.
   Vismelodi”Det var en afton”
   0'40
  • 3.
   Polska Musik: Göran Olsson-Föllinger Text: Göran Olsson-Föllinger
   1'50
  • 4.
   Polska efter Marius Nytröen, Vingelen
   1'20
  • 5.
   Polska efter Timas Hans, Ore
   1'29
  • 6.
   Den misfornöyde ekteman
   1'25
  • 7.
   Itämeren sävel
   0'50
  • 8.
   Kalevalamelodi/Konevitsas kyrkklockor
   1'53
  • 9.
   ”Måndan og tysdan sat kjerringi og spann”, halling
   1'10
  • 10.
   Jesu låt mig städse börja
   0'52
  • 11.
   Lurlåt
   0'33
  • 12.
   Vallåt efter Modern
   0'39
  • 13.
   Klippan Kristus ett fäste är
   1'50
  • 14.
   Tvenne nordiska hjältar
   2'20
  • 15.
   Polska efter Höök Olle
   2'19
  • 16.
   Polska från mellersta Österbotten
   0'52
  • 17.
   Kvitbergjen, springleik
   1'57
  • 18.
   Jysk fynsk
   1'45
  • 19.
   Jon Vaestafes, springar
   1'32
  • 20.
   Vals efter Ored Andersson, Linderöd
   1'16
  • 21.
   Uttringegubbarnas marsch
   2'08
  • 22.
   Polska efter August Bohlin, Harbo
   1'30
  • 23.
   Nyykytys, dansmelodi efter Feodor Pratsu, Karelen
   0'48
  • 24.
   Polska efter Erik Eng, Åmot
   1'22
  • 25.
   Polka från Eura
   0'41
  • 26.
   Vals
   1'50
  • 27.
   Vestenom
   1'50
  • 28.
   Arvon alotus (Arvos början)
   2'20
  • 29.
   Tu Tur
   1'56
  • 30.
   Jässposspolska från Boda
   1'41
  • 31.
   Snettelin
   2'33
  • 32.
   Vittrad
   4'03
 • Total speltid 52'48

Compact Disc // CAP 21484 // Musica Sveciae/Folk Music in Sweden // Folkmusik // Releasedatum: 1 januari, 1996