Emil Sjögren 3/Violin & Piano

Tobias Ringborg & Anders Kilström

Emil Sjögren (185  – 1918) var en beskedlig och försynt människa, som inte gjorde något väsen av vare sig sin person eller sin konst. När han dog 1918 skrevs en hyllningsbok till honom, men sedan dess har hans namn stått i skymundan av personligheter som tagit större plats i det svenska kulturlivet.

Detta är den tredje i Caprice Records serie av totalt fyra cd. Serien speglar delar av Sjögrens pianomusik, samt all hans musik för violin och piano, allt framfört av pianisten Anders Kilström och violinisten Tobias Ringborg. Genomgående präglas Emil Sjögrens musik av ett förfinat och storartat uttryck.

Caprice-artisten violinisten Tobias Ringborg har spelat in ett femtontal cd. Han är en av de mest spännande svenska musikerna i sin generation. Sedan 1997 är han också verksam som dirigent. Han har spelat med samtliga svenska symfoni- och kammarorkestrar och har gjort stor karriär utomlands.

Pianisten Anders Kilström är även han Caprice-artist och en av våra mest efterfrågade svenska musiker. Han är verksam både som solist och kammarmusiker och har framträtt som solist med orkestrar i många europeiska länder och i USA. Kilström arbetar också som lärare på bland annat Kungliga Musikhögskolan.

Läs mer
Visa spårlista
  • Sonata No 4 in E minor, Op 47 Musik: Emil Sjögren
   • 1.
    Andante espressivo - Allegro Musik: Emil Sjögren Text: Emil Sjögren
    6'46
   • 2.
    Scherzo vivacissino Musik: Emil Sjögren Text: Emil Sjögren
    3'11
   • 3.
    Andante com moto Musik: Emil Sjögren Text: Emil Sjögren
    4'06
   • 4.
    Allegro vivace Musik: Emil Sjögren Text: Emil Sjögren
    4'47
   • 5.
    Poème, Op 40 Musik: Emil Sjögren Text: Emil Sjögren
    6'14
   • 6.
    Morceau de Concert, Op 45 Musik: Emil Sjögren Text: Emil Sjögren
    6'52
  • Sonata No 5 in A minor, Op 61 Musik: Emil Sjögren
   • 7.
    Andante sostenuto... Musik: Emil Sjögren Text: Emil Sjögren
    9'41
   • 8.
    Scherzo vivacissino Musik: Emil Sjögren Text: Emil Sjögren
    5'20
   • 9.
    Andante con nobile Musik: Emil Sjögren Text: Emil Sjögren
    4'37
   • 10.
    Allegro giacoso Musik: Emil Sjögren Text: Emil Sjögren
    8'20
 • Total speltid 60'02

Compact Disc // CAP 21714 // Klassiskt // Releasedatum: 10 december, 2004