Dag Wirén/Serenad för stråkar/pianokonsert m.m.

Mats Widlund &  Mats Rondin, Svenska kammarorkestern, Petri Sakari

Tre av de fyra verken på det här albumet  hade ”World Premier” när de utgavs 1996. Cellokonserten, pianokonserten och divertimentot hade inte tidigare funnits inspelade. Det fjärde verket, Serenad för stråkorkester, från 1937, fanns i ett otal inspelningar och torde vara ett av de mest spelade svenska styckena i radio och bland orkestrar världen över. 

Cellokonserten tillkom 1936 och är tillägnad cellisten Gustav Gröndahl, som stimulerade Wirén till åtskilliga verk. Divertimentot är från 1957, ett verk av den mogne Dag Wirén. Fyra väl sammanhållna betraktelser. Pianokonserten komponerades åren 1947 – 50 och uruppfördes 1951 av Greta Eriksson och Radioorkestern under ledning av Sten Frykberg.

Svenska Kammarorkestern bildades våren 1995, och hette tidigare Örebro Kammarorkester.

Läs mer

Visa spårlista
  • Serenad för stråkorkester, op. 11
   • 1.
    Preludium
    3'11
   • 2.
    Andante espressivo
    3'58
   • 3.
    Scherzo
    2'53
   • 4.
    Marcia
    5'53
  • Cellokonsert, op. 10
   • 5.
    Tempo moderato
    5'20
   • 6.
    : Andante epressivo
    6'12
   • 7.
    Allegro
    6'13
  • Divertimento, op. 29
   • 8.
    Moderato
    3'35
   • 9.
    Allegro moderato
    2'11
   • 10.
    Andantino
    3'42
   • 11.
    Allegro moderato
    2'57
  • Pianokonsert, op. 26
   • 12.
    Moderato
    6'57
   • 13.
    Andante
    7'00
   • 14.
    Rondo
    5'12
 • Total speltid 62'25
Digital // CAP 21513 // Classic // Releasedatum: 1 januari, 1996