Allan Pettersson/Sju sonater för två violiner

Josef Grünfarb & Karl-Ove Mannberg

Caprice Records presenterar i Caprice Composer-serie Sju sonater för två violiner av Allan Pettersson, komponerade 1951.

För Allan Pettersson betydde studieåren i Paris 1951–53 en utblick mot den internationella musikscenen efter krigsårens relativa isolering. Han har särskilt understrukit hur hans studier av Arnold Schönbergs seriella musik under René Leibowitz ledning styrkte och inspirerade honom. Tiden i Paris hade emellertid ingen större effekt på Allan Petterssons tonspråk i stort. Vad gäller uttryck, artikulering och teknik följer hans utveckling en kurva som är helt unik i sin konsekvens. Kanske kan detta förklaras med att hans kompositörspersonlighet redan hade nått en grundläggande stabilitet.

Sonaterna spelas av Josef Grünfarb och Karl-Ove Mannberg, violin.

Läs mer
Visa spårlista
  • Sju sonater för två violiner Musik: Allan Pettersson
   • 1.
    Sonat nr. 1
    13'17
   • 2.
    Sonat nr. 2
    6'43
   • 3.
    Sonat nr. 3
    5'55
   • 4.
    Sonat nr. 4
    5'44
   • 5.
    Sonat nr. 5
    11'05
   • 6.
    Sonat nr. 6
    12'02
   • 7.
    Sonat nr. 7
    3'28
 • Total speltid 59'14

Compact Disc // CAP 21401 // Caprice Composer Series // Klassiskt // Releasedatum: 1 januari, 1990