Vill stödja gränsöverskridande musikliv

Hon är en välutbildad och erfaren elektroakustisk kompositör med en fot i nycirkus och teater. Savannah Agger har en plats i Musikverkets konstnärliga råd.

Savannah Aggers musikaniska bana började med saxofon och sång, bland annat i gruppen URGA. Hon var senare med och grundade Cirkus Cirkör och har komponerat musiken till många av deras föreställningar samt för flertalet teater och dans produktioner.

Tidigt fann hon ett brinnande intresse för elektroakustisk (EAM) komposition och är utbildad i komposition vid Musikhögskolan i Stockholm. Hon har dessutom studerat vid IRCAM i Paris, Universität der Künste och Technische Universität i Berlin. Just nu doktorerar hon i komposition vid University of Birmingham. Samtidigt har hon ett uppdrag i Musikverkets konstnärliga råd.

Vad hoppas du kunna bidra med i konstnärliga rådet?
Jag hoppas att min erfarenhet av elektroakustisk musik i alla dess former, också med ett internationellt perspektiv, kan komma till nytta. Som musiker och kompositör har jag samverkar med andra konstformer, det är en erfarenhet jag tror att jag bidra med.

Vad har du för förväntningar för rådets arbete de närmsta åren?
Jag önskar att vi kan stödja ett musikaliskt mångfaldigt, vitalt, nyskapande och modigt musikliv med hög kvalitet i Sverige. Och jag förväntar mig att det är ett hårt men intressant och lärorikt arbete.

Har du någon fråga som du brinner lite extra för?
Förbättra förutsättningarna för musikaliska ”minoriteter” att existera, så som elektroakustisk musik (EAM), elektronisk, experimentell, nyskapande, gränsöverskridande och icke-kommersiell musik i alla dess former samt att de blir mer tillgängliga för fler.