" "

Musik och migration är temat under en konferens som hålls på Svenskt visarkiv. Foto: Jonas André 

Vetenskap, musik och migration

4–5 april samlas forskare från hela Norden för att samtala om forskning kring musik och migration.

Vad har musiken för betydelse för människor som migrerat? Hur har forskningen om musik och migration förändrats? Och vilka lärdomar från den tidigare forskningen kan vi överföra till dagens studier? 4–5 april bjuder Svenskt visarkiv/Musikverket och Kungliga Gustav Adolfs Akademien in till en konferens om musik och migration.

Till konferensen kommer forskare från alla de nordiska länderna och alla programpunkter är öppna för allmänheten.

Program

Konferensen hålls i Svenskt visarkivs och Musik- och teaterbibliotekets expedition, Torsgatan 19 plan 5 i Stockholm. 

Torsdag 4 april

13.00 Owe Ronström (Sverige). Välkommen. Musik och migration – iakttagelser från 30 års studier.
13.25 Oscar Pripp (Sverige): Etniska föreningar, musik, medborgargemenskap och civilsamhälle.
13.50 Eva Fock (Danmark): Ungdom och etnicitet
14.15: Jan Sverre Knudsen (Norge): Forståelser av forskjell i et musikalsk mangfoldig Norden
14.40 Sverker Hyltén-Cavallius (Sverige): Från Filips till Osaka: borealism och (re)etnifiering av svensk progg
Paus
15.35 Jonas Ålander (Sverige): Musik, migration och det politiska
16.00 Tormod Wallem Amundsen (Norge): Mainstream eller marginal?
16.25 Johannes Brusila (Finland): Musik och identitet, förr och nu. Samhälleliga, akademiska och digitala perspektiv
17.15 Diskussion

Fredag 5 april

9.00 Dan Lundberg (Sverige): Minoritetsmusikens plats i de nationella arkiven.
9.25 Maria Westvall (Sverige) Musik, mening och sammanhang. Om ”nygamla” mötesplatser och nätverkande i stadens kulturliv
9.50. Johan Söderman (Sverige): Musik som mobiliseringsdidaktik – exempel från en chilensk musikgrupp
Paus
10.40 Pekka Suutari (Finland): Ingroup studies of minority music
11.05 Jill Ann Johnson (Sverige/USA): Creating a cultural space – filling it with cultural knowledge
11.30 Jasmina Talam (Bosnien): Bosnian music in Sweden
12.00 Slutdiskussion