Nu finns en stor presentation av medeltida ballader på Musikverkets webbplats.

Nu finns en stor presentation av medeltida ballader på Musikverkets webbplats. 

Välkommen till balladernas värld

Riddare, jungfrur och övernaturliga varelser, ond bråd död, förälskelse och passion, tvångsgiften, bedrägerier och skämt. Välkommen in i den medeltida balladens värld!

Musikverket/Svenskt visarkiv har dokumenterat och forskat på ballader sedan 50-talet – nu finns en gedigen presentation på webben. Där kan du läsa om melodierna, de olika balladtyperna, balladernas form, hur de har berättats och mycket mer.

Där finns också inspelningar av ballader att lyssna på samt text och noter till flera av dem. För den särskilt intresserade finns även en mängd tips för vidare läsning.

Medeltida ballader är långa, berättande visor som har sjungits i flera hundra år. Många av dem berättar om konflikter mellan olika krafter i människors liv och i samhället, med en allmängiltig kärna innanför det ålderdomliga språket.

Register över Sveriges medeltida ballader

Samlingen Sveriges medeltida ballader som gavs ut mellan 1983 och 2001 omfattar samtliga då kända visor som utgivarna betecknade som ballader. Nu publiceras ett sökbart, digitalt register till utgåvan, något som tidigare saknats.

Till presentationen av medeltida ballader