" "

Anna Åslund i Härjedalen. Foto ur Svenskt visarkivs samling. 

Utforska vallmusiken

Musiken är inte alltid till för nöjes skull – på fäbodarna användes musiken för att utföra arbetet. Nu kan du fördjupa dig i vallmusik och hur den användes i det dagliga livet på fäboden.

Vallmusik hör till de äldsta musikformer vi känner till i Skandinavien – den anses ha rötter i nordisk medeltid. Det är ett musikaliskt arbetsredskap knutet till fäbodarna och vallning av boskap i skog och fjäll. Dagarna fylldes med klangerna av röster och instrument som ledde arbetet.

I dag har vallmusiken fått ett nytt uppsving både i traditionell och mer experimentell form – som invigning av festivaler, i nya arrangemang och som kursen för de som vill lära sig lockrop.

Nu kan du fördjupa dig i vallmusik och fäbodväsendet på Svenskt visarkivs webbplats. Läs mer om bland annat tekniken bakom lockropen, den musikaliska uppbyggnaden, instrumenten och hur vallmusiken ter sig i dag. Här finns också tips på utgiven vallmusik, noter och litteratur. I Visarkivets samlingar finns mängder av inspelningar av vallmusik och intervjuer med utövare.

Till fördjupningssidan om vallmusik