Musikverkets generaldirektör Stina Westerberg. Foto: Stefan Segolson

Musikverkets generaldirektör Stina Westerberg. Foto: Stefan Segolson 

Tre år till för Musikverkets GD

”Vi ska vara en kreativ arbetsplats och ett språkrör för musik, teater och dans”. Stina Westerberg ser fram emot tre år till som Musikverkets generaldirektör.

Musikverkets generaldirektör sedan 2011, Stina Westerberg, har fått ett nytt förordnande på tre år. Under 2016 sattes nya övergripande mål för Musikverket och att nå dem blir ett självklart fokus de närmsta åren. Målen fokuserar bland annat på att Musikverket ska vara en nationell samlingspunkt för musik och scenkonst, erbjuda mer kultur till fler och vara en attraktiv och kompetent arbetsplats.

– Något av det viktigaste för oss är att etablera det nyöppnade Scenkonstmuseet som den mötesplats det är tänkt att bli. Att fylla museet med aktivitet, kreativitet, besökare och att få igång den pedagogiska verksamheten från den startpunkt vi är på nu.

Målet om att erbjuda mer kultur till fler sätter i stor grad Scenkonstmuseet i fokus, men det är på flera områden Musikverket ska jobba med detta mål.

– Vi har ett stort pågående arbete med att digitalisera samlingarna – ljud, papper och bild. Under förra året togs digitaliseringsplanen fram och nu måste vi fortsätta med att arbeta fokuserat med det.

Ett Musikverk

– Det kanske tyngsta projektet de närmsta åren är att få ihop våra stora arkiv och vårt bibliotek på en adress och att där skapa ännu bättre infrastruktur för forskning, besökare och studenter – se till att vi är den resurs vi ska vara. Det innebär också att förflytta alla teaterföremål som nu finns i lokalerna i Gäddviken. Ett väldigt roligt projekt med stora möjligheter! Det handlar om hur vi kan leverera vårt uppdrag på bästa sätt.

Även kompetensförsörjning och arbetsmiljö är viktiga komponenter i alla Musikverkets mål för de närmsta åren. Vilka som jobbar på Musikverket och att kompetensen hos personalen används på rätt sätt skapar möjligheter att såväl nå ut till fler som att vara ett nav för kultur och konstnärligt skapande.

– För att bli den motor för svenskt kulturliv vi vill vara måste Musikverket ha olika kompetenser, erfarenheter och vara representativt för alla våra användare och besökare. Det är det viktigaste vi har att arbeta med för att kunna vara relevanta.