Louise Hoffsten har skapat ny musik av material från Svenskt visarkiv.

Louise Hoffsten har skapat ny musik av material från Svenskt visarkiv. 

Texter om utanförskap får nytt liv

”När jag är tom på inspiration går jag till Visarkivet”. Louise Hoffsten har grävt djupt i våra samlingar. På nya plattan tolkar hon skillingtryck och visor om utanförskap.

Låtskrivaren och musikern Louise Hoffsten har precis släppt ett album med texter baserade på skillingtryck och äldre visor ur Musikverkets samlingar. Men det är inte första gången – redan i arbetet med albumet Kära du från 1996 hittade hon inspiration hos Svenskt visarkiv.

– När jag känner mig tom på inspiration och inte vet vad jag ska göra riktigt, då går jag till Visarkivet.
Denna gång hittade hon material som också just då var föremål för forskningsprojektet Utanförskapets röster, en ren slump berättar hon.

– Jag skulle presentera Svenskt visarkivs material för min kollega Peder af Ugglas, så vi gick dit. Det var precis när några forskade på tiggarverser, blindvisor och kåklåtar. Jag undrade om det fanns musik inspelad med de här texterna, men det gjorde det inte. Så då satte vi igång!

Musiken viktig för överlevnad

Louise Hoffsten är starkt förknippad med blues, något hon tog med sig in i arbetet med de texter hon jobbade med.

– Jag försökte vara skillingtrycken trogen, det passade mig bra eftersom det ligger ganska nära bluesen, framför allt texterna. Många amerikanska blueshjältar hade funktionsvariationer eller har suttit i fängelse. Musiken var så viktig för försörjning och överlevnad, även själsligt.

Texterna är ofta väldigt gripande och beskriver livsöden som är svåra att sätta sig in i. Även där har hennes blueshjältar hjälpt henne.

– Den svåraste texten var Gången till avrättningsplatsen. Den väckte mycket frågor – vem har skrivit den texten? Hur ska man berätta det här? Ska jag göra en melodi på det här? Jag kände bara att jag kan inte sjunga det här! Så kom jag att tänka på hjältinnan Patti Smith. Det slutade med att jag gjorde det i hennes stil.