Algi M’bye (till höger) från National Centre for Arts and Culture (NCAC) är en av initiativtagarna till projektet

Algi M’bye (till höger) från National Centre for Arts and Culture (NCAC) är en av initiativtagarna till projektet 

Svensk-Gambiskt digitaliseringsprojekt avslutat

2012 höll kulturarvsmaterialet i arkiven hos National Centre for Arts and Culture i Gambia höll på att förstöras. Fyra år senare har över 3 000 band digitaliserats med stöd av Svenskt visarkiv. 

Ett tre år långt samarbetsprojekt mellan Svenskt visarkiv vid Musikverket och National Centre for Arts and Culture (NCAC) i Gambia har gått i mål. Syftet med samarbetet har varit att digitalisera arkivmaterial som annars riskerade att förstöras.

3 000 digitaliserade band

Svenskt visarkiv har bidragit med utbildning i digitalisering och teknik för att hjälpa NCAC att komma igång med digitaliseringen. Under den tid som projektet pågått har mer är 3 000 band digitaliserats, många av dem kassettband i akut behov av omhändertagande.

Gammalt blev nytt

Vid ett par tillfällen har personal från Visarkivet besökt NCAC, senast i april då projektet avslutades. Som final på projektet samlade centret en rad unga gambiska musiker från olika genrer, som tillsammans med mer erfarna musiker skapade musik utifrån det arkivmaterial som digitaliserats. Frågeställningar om hur det digitaliserade arkivmaterialet kan användas på ett nyskapande sätt lyftes. Resultatet blev ny musik som framfördes under avslutningsceremonin. Det hölls även en direktsänd presskonferens där Gambias kulturminister deltog.

Som tack för samarbetet har Visarkivet tilldelats ”Certificate of appreciation” från NCAC.

Läs mer om projektet