I höst kan festivaler söka stöd för jämställd artistbokning.

I höst kan festivaler söka stöd för jämställd artistbokning. 

Sök stöd för jämställda festivaler

3 oktober öppnar Musikverket en ny ansökningsomgång. Nu kan svenska musikfestivaler söka stöd för att öka jämställdheten bland bokade artister 2017.

Musikverket öppnar en riktad ansökningsomgång för festivaler som vill satsa på jämställda program 2017. De pengar som festivalerna kan söka ska gå direkt till gager, resor och boende för professionellt verksamma fria musiker och musikskapare.

2017 års festivaler

Både festivaler som redan aktivt arbetar med ett jämställt program och de som vill arbeta mer med frågorna är välkomna att söka. Syftet med stödet är att främja konstnärligt innehåll i framkant och att öka jämställdheten bland artistbokningar på svenska festivaler 2017. Ett krav är att festivalen ska ha genomförts minst två gånger tidigare.

Precis som Musikverkets tidigare ansökningsomgångar är syftet att främja det fria musiklivet. Med det menas organisationer, musiker, kompositörer, artister, ensembler eller grupper som inte är knutna till någon offentligt finansierad institution.

Besked 22 november

Ansökningsomgången pågår 3 – 24 oktober och det är möjligt att ansöka om mellan 50 000 och 300 000 kronor per sökande. Besked om beviljat stöd presenteras på Musikverkets webbplats 22 november.

Läs kriterierna här