Illustration av dansande barn i ring av Eric Palmquist ur boken Svenska folklekar och danser (1950).

Illustration av Eric Palmquist ur boken Svenska folklekar och danser (1950). 

Sök bland 350 sånglekar

Leksugen? Sök bland 350 lekar och danser i Svenskt visarkivs digitaliserade sångleksregister.

1954 gav sig folkmusikforskaren Nils Dencker ut på jakt efter sånglekar på uppdrag av Visarkivet. Hans sammanlagda fångst blev hundratals lekar och danser, insamlade från såväl svenska som finska institutioners samlingar.

Nu publicerar Visarkivet Nils Denckers register i digitaliserad form på webben. I registrets 11 393 kort kan du söka bland hela 350 lekar och danser i en mängd varianter, till exempel Bro bro breja och Räven raskar över isen.

Till sångleksregistret

Ta del av materialet

I många fall finns kopior av materialet i Svenskt visarkiv – vänd dig till expeditionen för att ta del av materialet!

Kommentarer

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.