Nu finns Skämtvisor från fem sekel digitalt med nytt förord.

Nu finns Skämtvisor från fem sekel digitalt med nytt förord. 

Skämta med en sång

April, april! Är du för snäll för att lura din omgivning kan du alltid sjunga en skämtsam visa. Lagom till första april ger vi ut Skämtvisor från fem sekel digitalt tillsammans med en samling skämtvisor från Caprice.

Seden att skämta och lura sin omgivning första april går tillbaka ända till 1500-talet. Även att sjunga skämtsamma visor har en lång tradition. Skämtvisorna är dock inte kopplade till någon särskild tid på året, så tveka inte att stämma upp i en sådan när andan faller på.

1989 publicerade Svenskt visarkiv boken Skämtvisor från fem sekel av Eva Danielson och Märta Ramsten – den första svenska utgåvan av äldre folkliga skämtvisor. De cirka 50 visorna är nedtecknade under 1500–1900-talen men många är antagligen äldre än så.

Visornas ursprung har spridning både geografiskt och i tiden, med mycket varierande teman. Många skämtar grovt om såväl otrohet och erotik som död. En del händelser i visorna höjer vi knappast på ögonbrynen för i dag, men var tabubelagda när de skrevs. Andra kan uppfattas grövre nu än då.

Lyssna på visorna

Till boken publicerades även en kassett med 22 visor, både Visarkivets traditionsinspelningar och inspelningar gjorda särskilt för den första utgåvan av boken. På de nya inspelningarna har folkmusiker haft möjlighet att själva ge visorna lokal färg och anknytning. Vissa visor är helt nya tolkningar av äldre inspelningar.

Nu publicerar vi en digitalutgåva av Skämtvisor från fem sekel, med ett nytt förord av författarna som tar upp ny forskning om skämtvisor. I samband med nypubliceringen släpper också Caprice Records den gamla kassetten som digitalt album.

För den lite extra intresserade kan också vår kortkatalog över skämtvisor vara spännande. Vi har publicerat hela katalogen med över 200 folkliga skämtvisor med många varianter i ett sökbart register. Här finns mycket att upptäcka!

Läs Skämtvisor från fem sekel
Lyssna på inspelningarna på Spotify eller köp på iTunes
Till kortkatalogen