Nu kan du lättare ta del av Svenskt visarkivs dokumentationsfilmer av dans.

Nu kan du lättare ta del av Svenskt visarkivs dokumentationsfilmer av dans. 

Se film lätt som en dans

Hur dansade man förr? Nu kan du enklare se på dokumentationsfilmer med äldre social dans och folkdans hos Musikverket.

I Musikverkets samlingar finns allt från gamla instrument till brev, men Svenskt visarkiv har också en stor samling med dokumentationsfilmer. Många av dem dokumenterar tidig social dans och folkdans. Nu finns ett tusental av dem tillgängliga för besökare i Musikverkets lokaler.

Till skillnad mot tidigare behöver de som är intresserade av att se filmerna inte be personalen plocka fram filmerna, utan de finns tillgängliga i datorerna när Svenskt visarkivs expedition är öppen. För att vara säker på att få plats kan det vara bra att boka en tid.

Svenskt visarkivs expedition finns i Musik- och teaterbiblioteket på Torsgatan 19, plan 5, i Stockholm. Se öppettider.

.