" "

Svenskt visarkiv och Umeå Universitet arrangerar seminarium om sångtexter. Foto: Andrea Pineda 

Sångtexten i fokus

Vad säger sångtexten? I september bjuder Svenskt visarkiv/Musikverket och Umeå universitet in till ett seminarium om nya perspektiv på sången och sångtexten.

24–25 september äger ett vetenskapligt seminarium om sångtextforskning rum i Umeå. Syftet är att inspirera till förnyelse av forskning om och med sångtexter ur musikvetenskapliga, litteraturvetenskapliga och etnologiska perspektiv.

Nu bjuder Svensktvisarkiv/Musikverket och institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet in deltagare och tar emot förslag på ämnen.

Efter seminariet kan ett urval bidrag publiceras i Puls – musik- och dansvetenskaplig tidskrift utgiven av Svenskt visarkiv. 

Sista dag för anmälan är 30 april.

Se inbjudan i sin helhet (PDF).
Här finns rapporten Det sjungna ordet (PDF) som nämns i inbjudan.