Foto: Miki Anagrius

Foto: Miki Anagrius 

Så funkar upphovsrätten hos Musikverket

Varför kan en del verk kopieras men inte andra? Vi förklarar vad upphovsrättslagen innebär för vår verksamhet.

Upphovsrätten finns för att säkerställa att upphovspersonerna bakom konstnärliga verk ska kunna bestämma över hur verken används och att de har rätt till ersättning. Det kan vara invecklat och inte alltid helt självklart vad som gäller.
Upphovsrättslagen skyddar upphovspersonens exklusiva rätt till sitt verk så att vem som helst inte får sprida det hur som helst utan tillstånd. Här förklarar vi vad upphovrättslagen innebär för vår verksamhet.

Bara för eget privat bruk

Verk som är offentliggjorda får kopieras för privat bruk. Privatpersoner kan komma till ett arkiv eller bibliotek och själv kopiera material på plats. Av ett litterärt verk i skriftlig form får endast en mindre del kopieras, exempelvis ett kapitel eller ett begränsat avsnitt. Är det litterära verket däremot av begränsat omfång, till exempel en dikt, sångtext eller en tidningsartikel, är det tillåtet att kopiera hela verket.
Om det är Musikverket som tar fram kopior på önskemål av en lånesökande, får det endast handla om enstaka artiklar eller korta avsnitt. Kopiorna lämnas ut i pappersform.

Fritt efter 70 år

Upphovsrätten gäller fram till 70 år efter det år då upphovspersonen dog. Det finns andra så kallade närstående rättigheter som gäller exempelvis producenter, förlag och dokumentationsinspelningar. Dessa rättigheter gäller 50 år från det år då en bok/skiva gavs ut eller inspelningstillfället ägde rum. Har det gått längre tid har det upphovsrättsliga skyddet upphört och då är materialet fritt att kopieras och användas.

Rariteter, äldre och ömtåligt material får inte kopieras, däremot kan kopior beställas av biblioteket. Detsamma är fallet när det gäller inspelningar som Musikverket har rättigheter till.
Användaren ansvarar själv för att gällande upphovsrättsliga regler följs vid kopiering. Här kan du läsa i upphovsrättslagen (SFS 1960:729).