Ta del av rapporten från konferensen Det sjungna ordet.

Ta del av rapporten från konferensen Det sjungna ordet. 

Rapport om instrumentet rösten

Rösten är det enda instrumentet som kan förmedla både ton och ord på en och samma gång. Det gör det till ett unikt musikaliskt verktyg. Men hur kan det studeras? Vad gör en text sångbar? Ta del av rapporten från konferensen Det sjungna ordet.

Musiktexten är per definition ett gränsöverskridande ämne – den är inte självklar i vare sig musikstudier, litteraturvetenskap eller i medievetenskapen. Det gör det svårt att tala om musiktextforskning som ett begrepp. Däremot finns det enskilda forskare inom området.

I slutet av 2015 samlade Svenskt visarkiv och Linnéuniversitetet i Växjö forskare inom musiktexter till en konferens om rösten och det sjunga ordet. Tanken med konferensen var att sammanföra forskare med olika perspektiv, material och frågeställningar eftersom denna typ av forskare saknar ett tydligt nätverk över genregränserna.

Läs rapporten

Nu finns en gedigen rapport från konferensen publicerad på Svenskt visarkivs webbplats. De 25 talarnas presentationer har blivit till än mer utbyggda artiklar, om allt från Evert Taubes visors transformation till pop- och rocktexter.

Till rapporten Det sjungna ordet.