Tre riksförbund har arbetat med förstudien Publiken i fokus. Foto: Moses Namkung

Tre riksförbund har arbetat med förstudien Publiken i fokus. Foto: Moses Namkung 

Publiken i fokus

Hur når man ny publik? Och hur arbetar man bäst med publikutveckling? Tre riksförbund har genom den gemensamma förstudien Publiken i fokus gett arrangörer nya kunskaper och möjligheter att arbeta med publikfrågor.

Publikutveckling handlar enkelt uttryckt om att få fler deltagare eller besökare till ett arrangemang. Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Svensk Jazz och Kontaktnätet har tillsammans undersökt hur arrangörer kan arbeta för att locka en ny och större publik. Efter intervjuer med olika arrangörer har studien landat i flera konkreta förslag som skulle göra arbetet lättare.

Nätverkande

Nätverksarbete kan i dag innebära allt från forum på nätet till organiserade nätverk. Att mötas både inom genrer och genreöverskridande är viktigt, enligt de intervjuade. Fysiska mötesplatser som konferenser efterfrågas och på nätet pågår arbete med flera arrangörsforum som kan fylla viktiga funktioner.

Regionala samarbeten

De flesta arrangörerna efterfrågar en regional samordnare. Behovet av att förenkla genreöverskridande samarbeten är stort, till exempel för att minska risken för dubbelbokning. Även samarbetet mellan regioner måste bli bättre, mer välvilligt och flexibelt, enligt förstudiens resultat.

Den praktiska framtiden

Många av de intervjuade vill ha fler kurser och seminarier, både under fysiska träffar och via webben, till exempel på Arrangörshandboken. Många vill lära sig mer om hur man långsiktigt kan jobba med publikutveckling. Ett sätt kan vara att arrangörer som redan har arbetat framgångsrikt med detta kan sprida sina kunskaper till andra. Enligt förstudien är det viktigt att skapa en kunskapsbank för publikutveckling där man enkelt kan ta del av varandras erfarenheter och tips.

Läs hela förstudie Publiken i Fokus

Fakta om projektet

Projektnamn: Publiken i fokus
Projektägare: Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Samarbetsparter: Svensk Jazz och Kontaktnätet
Beviljades 100 000 kronor i ansökningsomgång 2014:1

Mer om Musikverkets projektstöd

Kommentarer

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.