Sofia Skoglund. Foto: Jonas André

Sofia Skoglund. Foto: Jonas André 

”Plötsligt får föremålet en historia”

6 500 musikinstrument, 4 000 marionettdockor och 40 000 teaterföremål – Sofia Skoglund ansvarar för att Musikverkets föremålssamlingar mår bra och lever vidare till nästa generation.

Sofia Skoglund ser till att de förvaras och hanteras på bästa sätt, så att föremålen bevaras i samma skick för kommande generationer. Det innebär bland annat att hindra djur och fukt från att skada föremålen, att de har rätt klimat och att de visas upp för allmänheten på ett säkert sätt.

– Genom mitt arbete med att bevara föremålen bevarar jag en del av vår gemensamma historia. Och genom att forskare forskar om föremålen och att vi gör dem tillgängliga på olika sätt får vi mer kunskaper om vår historia.

En stor del av arbetet handlar om att hålla ordning på alla 50 000 föremål.

– Vi för in information om föremålet i våra databaser. Får vi fram ny information så skrivs det in, flyttar vi på ett föremål så måste föremålet ha en ny placering i databasen och så vidare.

Föremålen får historia

Många av föremålen vet de som jobbar med samlingarna väldigt mycket om, men det finns också föremål som är relativt okända.

– Det är väldigt roligt när man lyckas hitta information om ett föremål som man inte visste något om tidigare. När man går igenom alla tänkbara källor i arkiven, på internet, kollar i böcker, frågar kollegor och till slut får en ledtråd som leder vidare till något mer. Helt plötsligt är föremålet inte ”dött” längre utan har fått en historia som man stolt skriver in i databasen. Denna historia kan sedan nå ut till allmänheten via internet.

Även nyförvärv till samlingarna – donationer eller inköp – är Sofias ansvar. Musikverket köper ibland viktiga föremål som annars inte skulle finnas i samlingarna. Donationerna kommer ofta från upphovspersonerna själva, eller arvingar till dem, men även från teatrar som vill donera föremål eller rekvisita.

– Förra sommaren fick vi scenografen Sören Brunes arkiv och föremål av hans döttrar. 30 flyttkartonger!

Föremål för forskning

En del av föremålen går att se i Scenkonstmuseets huvudutställning På scen. Men de används också på andra sätt.

– Föremålen ställs också ut i andra institutioners utställningar, i Sverige och resten av världen. Vi får även många frågor från forskare och de kan komma till våra magasin och undersöka föremålen i verkligheten. Men merparten av våra föremål finns i magasin där det tyvärr inte händer så mycket med dem, de visas vid studiebesök eller besök av forskare.

Musikverkets föremålssamling

  • Hela samlingen består av cirka 50 000 föremål
  • Cirka 6 500 föremål är musikinstrument. Från stränginstrument, stråkinstrument, slagverk, blåsinstrument, ljuduppspelare till elektroniska instrument med mera
  • I samlingen finns cirka 40 000 teaterföremål. Bland annat kostymer, scenografimodeller, scenografiskisser, kostymskisser och inramad konst
  • 4 000 föremål är en samling marionettdockor från Marionettmuseet
  • Det äldsta instrumentet kommer från 1600-talet
  • I marionettsamlingen finns inte bara dockor från Marionettmuseets egna produktioner. Även dockor som Michael och Elisabeth Mesche samlade in världen över på deras resor

Läs fler intervjuer med Musikverkets medarbetare:
Erik Hamrefors, producent på Caprice Records 
Marianne Seid, teater- och fotoarkivarie