Musikverket finansierar nytt samarbete för fler turnéer.

Musikverket finansierar nytt samarbete för fler turnéer. 

Nytt samarbete för mer levande musik till fler

Musikverket ger i uppdrag åt Musikcentrum Riks, Musikarrangörer i Samverkan och 21 organisationer inom Regional Musik i Sverige att stärka de nationella turnéstrukturerna i landet. Målet är mer levande musik till en större publik i hela landet.

Stuprör, svaga strukturer och brist på överblick. Såväl det fria som det offentligt finansierade musiklivet har på senare år vittnat om att det saknas fungerande, kontinuerliga former för nationella turnéer. Antalet turnéer har minskat och bristen på samordning har lett till mer arbete och ökade kostnader för såväl musiker som arrangörer. I slutändan riskerar publiken att drabbas i form av ett mindre utbud.

Samlat grepp kring livemusiken

Flera röster har efterfrågat en ökad nationell samverkan kring livemusiken och bättre förutsättningar för turnéer. Ett antal förstudier och provverksamheter har genomförts, bland annat med finansiering från Musikverket.

– Det råder ingen brist på goda idéer, det som har saknats är ett samlat grepp kring turnéfrågorna. Musiklivets olika delar måste samarbeta för att bygga hållbara strukturer över hela landet, säger Lisa Sand, nationell koordinator på myndigheten.

Därför ger Musikverket i uppdrag åt Musikcentrum Riks, Musikarrangörer i Samverkan MAIS, och 21 organisationer inom Regional Musik i Sverige (före detta länsmusiken) att tillsammans stärka de nationella turnéstrukturerna. Målet är att skapa bättre förutsättningar för kvalitativa musikupplevelser i hela landet, främja mångfald i musiklivet och bidra till ett bättre utnyttjande av musiklivets resurser.

Brett samarbete för fler turnéer

Tillsammans representerar de tre parterna olika delar av musiklivet – musiker, arrangörer och institutioner.

– Vi har olika uppdrag med kompletterande kunskap och erfarenheter, men vi täcker inte in hela musiklivet på egen hand. Därför kommer vi att arbeta aktivt för att involvera fler i arbetet, till exempel genom referensgrupper, säger Malin Oest, ordförande för Musikcentrum Riks, som samlar delar av det fria musiklivet.

– Viss infrastruktur finns och fungerar redan, vårt mål är att stärka den och sprida den över hela landet. Vi ska inte uppfinna nya hjul eller nya ekonomiskt och administrativt tunga organisationer, fortsätter Dag Celsing, representant för Regional Musik i Sverige.

”Unikt tillfälle för den levande musiken”

Uppdraget finansieras av Musikverket och arbetet inleds under 2016. Vanessa Labañino, ordförande för MAIS, har stora förhoppningar om att samarbetet ska leda till en förbättring för landets konsertarrangörer.

– Det här är ett unikt tillfälle att samordna, underlätta och utveckla arbetet kring den levande musiken, avslutar hon.

Kommentarer

  1. Lysande initiativ, kul! Och From Sweden Productions bistår gärna med stöd och rådgivning kring svensk-internationell promotion, finansieringsstrategier etc i den processen vid behov. Vi kommer ha Stockholm-London som bas från 1 januari under våren, med fortsatt fokus på att synliggöra och exportera förstklassig svensk klassisk musik och scenkonst. Mvh, Sofie Marin Haag – grundare, VD

    Sofie Haag 23 december, 2015 09:40

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.