Moses Pergament. Foto: Pressbild

Moses Pergament. Foto: Pressbild 

Den Judiska Sången av Moses Pergament

Den finlandssvenske kompositören Moses Pergament är ett av de mindre kända namnen i svensk musikhistoria. Nu uppmärksammar Caprice Records hans musik och särart med att återutge den enda inspelning som gjorts av hans verk Den Judiska Sången.

Kritiker och kompositör

Moses Pergament (1893–1977) föddes i Finland och var verksam i Sverige. I dag är han något av ett dolt namn inom svensk musik, men under sin tid var han ansedd som en av de stora profilerna inom den inhemska konstmusiken.

Han var allra mest känd för allmänheten som skribent och musikkritiker i Svenska Dagbladet. Med sitt informativa och beskrivande sätt var han en viktig röst för förståelsen och acceptansen av de nya radikala strömningarna inom musiken. Och han var också kompositör.

Den Judiska Sången

Caprice Records uppmärksammar nu Moses Pergaments musik med en återutgivning av hans körsymfoni Den Judiska Sången. Inspelningen är den enda som gjorts av verket och är från 1974 i anslutning till en konsertuppsättning i konserthuset i Stockholm.

Musiken, som framförs av Kungliga Filharmoniska Orkestern under ledning av den amerikanska dirigenten James DePreist, har inte spelats i sin helhet sedan dess.

Tonspråk från hemmet

Moses Pergaments tonspråk hade sin botten i uppväxten i ett ortodoxt judiskt hem i Helsingfors, och den historiska, religiösa musikkultur som han där hade tillgång till.

Den Judiska Sången tillkom under en treveckorsperiod år 1944, i en tid då omfattningen av de tyska nazisternas förbrytelser bara hade börjat uppdagas. Musiken, skriven för sopran, tenor, kör och orkester, växlar mellan sinnesstämningar av djup bitterhet, stolthet och tillförsikt.

Texterna är tagna ur två av den svenska författaren och konsthistorikern Ragnar Josephsons diktsamlingar, Kedjan (1912) och Judiska Dikter (1916).

Lyssna på inledningsspåret från skivan, Förspel: In Memoriam:

Spellista
Spelas nu:

Den Judiska Sången


  1. Förspel: In Memoriam 5’31

Läs mer om Den Judiska Sången och ta del av låtlistan.

Kommentarer