Under Nordic Music Days visas nordisk kultur upp i London.

Under Nordic Music Days visas nordisk kultur upp i London. 

Nordisk musik intar London

Fyra dagar med nordisk musik – i London! I slutet av september ägde Nordic Music Days rum.

Nordic Music Days är en av världens äldsta musikfestivaler, grundad 1888. I fyra dagar utlovas banbrytande samtida musik av nu levande nordiska tonsättare. Artisterna och musikerna som deltar är alla från Norden och Storbritannien.

2017 års festival äger rum på South Bank Centre i London med anledning av Nordic Matters, och utöver musikframträdanden är programmet fyllt av workshoppar och seminarier.  Isabel Thomson från Musikplattformen deltog i BASCA:s (British Academy of Songwriters, Composers & Authors) seminarium om genus och mångfald i musikbranschen. Se det filmade seminariet.

Projektet tilldelades 500 000 kronor i ansökningsomgång 2017:1

Export Music Sweden

Under Nordic Music Days arrangerade Export Music Sweden i samarbete med Föreningen Svenska Tonsättare en träff med svenska och brittiska aktörer. På Southbank Centre, 29 September

Evenemanget skedde inom ramen för ett avtal med Musikverket kring det professionella fria musiklivets medverkan på mässor, festivaler och möten för musiker i Sverige. Avtalet tecknades hösten 2017 och var ett led i arbetet med att främja det fria musiklivet i Sverige nom musikers medverkan i internationella sammanhang. Avtalet innebär en miljon kronor till Export Music Sweden för projektverksamhet kring kontaktförmedling och relationsskapande.

Nordic Matters

Musikverket samarbetar också med svenska ambassaden i London kring Nordic Matters – ett år med fokus på Nordisk kultur, där Nordic Music Days är en del. Musikverket har beviljat bidrag för att täcka resor och boende för musiker i Sverige när de bokats av Southbank Centre för att delta i Nordic Matters.

Projektet har tilldelades 500 000 kronor.