Mutåtal i musikbranschen ogillas av tingsrätten

Fem chefer i kulturmyndigheter, däribland Musikverkets generaldirektör Stina Westerberg, har friats från misstankar om tagande av muta. Åtalet gällde middagar och fester hos Föreningen svenska tonsättare, FST, och Sveriges kompositörer och textförfattare, SKAP. Stockholms tingsrätt meddelade domen måndag 4 december.

Så här skriver Stockholms tingsrätt på sin webbplats om domen:

”Myndigheternas närvaro har varit berättigad även om det kan hävdas att det varit dyra och fashionabla tillställningar. Detta mot bakgrund av de krav staten ställer på myndigheterna att följa det som händer på musikområdet och på att samverka med dem som kan främja musiklivet. I varje fall har det funnits grundad anledning för de åtalade och deras myndigheter att på det sättet tolka myndigheternas instruktioner och det som skrivits i propositioner om kulturpolitikens mål och inriktning.

Tingsrätten har tagit hänsyn till att tillställningarna varit branschträffar med stor och bred närvaro och att det förekommit prisutdelningar. Det har också varit av betydelse att tillställningarna bevakats av media och varit återkommande under många år.”

Skrivet av Musikverket den 5 december, 2017
Kategorier: Musik, Musikverket, Nyheter
Nyckelord: