Bidragsgivningen föreslås flytta till Kulturrådet

Regeringen föreslår att Musikverkets bidragsgivning ska flytta till Kulturrådet vid årsskiftet 2021-2022. Det framgår av regeringens höstbudget som presenterades 20 september.

Kulturdepartementets förslag presenterades först i april och skickades på remiss till stora delar av musiklivet. Enligt förslaget ska både anslagsmedel och verksamhetsmedel föras över.

Förslaget framgår av regeringens budgetförslag och beslutet om verksamhetsflytten tas genom att budgeten fastslås. Med anledning av detta kan Musikverket inte svara på hur och om ansökningsomgång 2022:1 genomförs.