Refugium/illusion på Kivik Art Centre.

Refugium/illusion på Kivik Art Centre.  

Musik möter arkitektur

Hur kan en plats förändras med hjälp av musik och arkitektur? Kan mötet fördjupa vår upplevelse av tid, rum och energi? Det utforskar Kim Hedås och Petra Gipp i samarbetsprojektet Skikt, som genomförs med stöd av Musikverket.

De kommer från två olika discipliner, men har ändå mycket gemensamt. Tonsättaren Kim Hedås och arkitekten Petra Gipp har bägge i sina tidigare arbeten intresserat sig för frågor kring helhet och delar, hur de förhåller sig till varandra och vad som händer när nya skikt tillförs.

– Vi träffades av en slump när våra barn började i samma klass för nio år sedan. Vi lärde känna varandra och insåg att vi arbetar utifrån samma konstnärliga grund. Så föddes tanken om ett gemensamt projekt kring arkitektur/konst och musik/ljud, säger Petra Gipp.

Intar olika platser

Med samarbetsprojektet Skikt ska de två nu utforska vad som händer när musik får möta arkitektur på olika offentliga platser runtom i Sverige.

– Vi kommer att skapa både permanenta och tillfälliga verk på utvalda platser. Vår vision är att engagera de människor som tar del av verken, förändra deras upplevelse av platsen och inspirera till annorlunda perspektiv, säger Kim Hedås.

Ett exempel på hur det kan komma att se ut och låta är verket Refugium/Illusion på Kivik Art Centre. Gipps prisbelönta verk Refugium är ett rum i betong och massivt trä placerat i en skogsbacke vid konstcentret. Hedås specialkomponerade en musikinstallation, Illusion, i Elektronmusikstudions lokaler i Stockholm och stycket spelas med surroundljud och sex högtalare uppsatta i träden runtom Refugium.

– Jag spelade in ljud från skogsbacken på Kivik Art Centre och komponerade in dem i musiken. Stycket bygger på att musiken blandas med de befintliga ljuden på platsen, men när man sitter i studion och tänker på hur man vill att det ska låta är det nästan omöjligt att förstå hur det kommer att fungera på plats. Det var intressant att få höra hur det oförutsägbara verkligen påverkar musiken, säger Kim Hedås.

Det nya samarbetsprojektet, som finansieras av Musikverket, kommer att löpa fram till 2015 och befinner sig just nu i sin linda. I en första fas skapar Kim Hedås och Petra Gipp tillsammans tolv verk i mindre skala.

Spännande möten

– Just nu undersöker vi hur olika rum, strukturer och material kan förhålla sig till olika slags ljud. Hur förändras upplevelsen när musik och rum kopplas ihop? Det är ett sorts grundläggande arbete som vi sedan kommer att bygga vidare på. Projektet kan efterhand utvecklas i flera riktningar, med fokus på arkitektur/konst och musik/ljud, säger Petra Gipp.

När resultatet av undersökningen ska utvecklas till färdiga verk kommer Petra Gipp och Kim Hedås att kontakta potentiella samarbetspartners för att hitta lämpliga platser runtom i Sverige att visa verken på. Det kan röra sig om såväl konstinstitutioner som kommuner och andra fastighetsägare, huvudsaken är att det uppstår ett spännande möte mellan konstverken och platsen, menar Kim Hedås.

– Verken är inte stängda enheter utan relaterar i allra högsta grad till den plats där de visas, både de ljud och visuella uttryck som redan finns där. Målet är att de extra skikt som verket tillför ska få betydelse för hur platsen kan upplevas och förstås, avslutar hon.

Fakta om projektet

  • Projektnamn: Skikt – arkitektur och musik (fas 1)
  • Projektägare: Kim Hedås
  • Projektstöd från Musikverket: 200 000 kr i ansökningsomgång 2011

Mer om Musikverkets projektstöd