Regleringsbrev för budgetåret 2016. Bild: Musikverket

Regleringsbrev för budgetåret 2016. Bild: Musikverket 

Mer jämställdhet och global utveckling 2016

För alla statliga myndigheter betyder ett nytt år också ett nytt regleringsbrev där regeringen formulerar mål och återrapporteringskrav samt anger hur stort anslaget blir. För Musikverket finns bland nyheterna mer jämställdhet, global utveckling och musikexport.

Av Musikverkets regleringsbrev framgår att staten anslår drygt 111 miljoner kronor till Musikverkets verksamhet 2016, ungefär lika mycket som för 2015. 25 miljoner kronor ska precis som tidigare år fördelas till samarbetsprojekt i musiklivet.

Ett antal nya återrapporteringskrav finns i årets regleringsbrev, bland annat att Musikverket inte bara ska fördela utan också kan initiera samarbetsprojekt där behov finns.

– Det innebär att Musikverket kan initiera projekt som kan utveckla, förbättra och underlätta för musiklivet. Det kan gälla sådant som samarbetet kring turnéstrukturer som nyligen sjösatts och som syftar till att se till att den levande musiken ska nå en större publik, säger Musikverkets generaldirektör Stina Westerberg.

Mer jämställt

Jämställdhet är en stor fråga för Musikverket som tillsammans med Kulturrådet fått i uppdrag att främja en mer jämställd repertoar bland orkestrar som tilldelas statligt stöd. Under 2011–2014 fördelade Musikverket stöd till jämställdhetsprojekt i musiklivet och bland dem som fick stöd var bland andra ett projekt för en mer jämställd repertoar.

Uppdraget att integrera jämställdhet i all verksamhet kvarstår sedan tidigare år. Musikverket är en av 41 myndigheter med särskilt regeringsuppdrag för jämställdhetsintegrering i myndigheter, ett program som syftar till att uppnå de av riksdagen fastställda jämställdhetspolitiska målen. Arbetet ska redovisas i kommande årsredovisningar och i en särskild rapport 2018.

FN:s nya globala 2030-agenda för hållbar utveckling och politik för global utveckling får återverkningar även för Musikverkets verksamhet. Regeringen begär redovisning av planerade och genomförda insatser för att främja utbyte och samarbete för global utveckling med aktörer i utvecklingsländer och i länder med bristande demokrati. Hållbarhet, rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv ska stå i centrum för detta arbete.

Expert på export

Musikverket ska enligt regleringsbrevet under året bidra med expertkunskap inom det egna verksamhetsområdet till regeringens exportstrategi.

Bland nyheterna i regleringsbrevet märks vidare återrapporteringskrav om hur det strategiska arbetet går till med att vårda, dokumentera, digitalisera och tillgängliggöra kulturarvet samt om hur arbetet med och kostnaderna för arbetet med Scenkonstmuseet utvecklas.

I övrigt kommer verksamheten att pågå som vanligt enligt Musikverkets instruktion med att fördela stöd till och på olika sätt främja musiklivet samt vårda, berika och tillgängliggöra teatern, dansens och musikens kulturarv.

Kommentarer

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.