I höst kan festivaler söka stöd för jämställd artistbokning.

I höst kan festivaler söka stöd för jämställd artistbokning. 

Mer fokus på turné och festival

Mer jämställda festivalscener och bättre strukturer för turnéer. Under hösten 2016 satsar Musikverket på att utveckla och förbättra förutsättningarna för det svenska musiklivet.

Inom Musikverkets uppdrag ryms dels att fördela ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt inom det fria musiklivet, men även möjligheten att myndigheten själv initierar projekt för att stärka musiklivet. Under hösten 2016 kommer därför Musikverket att satsa på utveckling av kontinuerliga strukturer för turnerande musikproduktioner.

Mer samverkan och mångfald

Syftet med denna riktade satsning är att främja och underlätta samordning och turnéläggning mellan olika nationella och regionala organisationer. Det övergripande målet är att långsiktigt möjliggöra för fler professionella musiker att turnera över regiongränserna i hela Sverige.

Även en riktad festivalsatsning planeras. Målsättning är att stärka arrangörssamverkan mellan svenska musikfestivaler, att främja jämställdhet och mångfald på festivalscenerna och att göra det möjligt för professionella artister att nå en ny publik i hela landet.

Både satsningen på nationella turnéstrukturer och den för ökad samverkan mellan musikfestivaler har arrangörerna i fokus och syftar till att stärka de fria professionella utövarna till att nå publiken.

Sök stöd 2017

Med anledning av dessa riktade satsningar kommer det inte att vara någon ordinarie ansökningsomgång under hösten 2016. Nästa ansökningsperiod för stöd till samarbetsprojekt startar i början av 2017, mer information om den kommer under hösten.