Nass Makan på Clandestino Festival. Foto: Anna Lamberg

Nass Makan på Clandestino Festival. Foto: Anna Lamberg 

Makan och Nass Makan till Sverige

Ett utforskande av idéer om tradition och modernitet, marginalisering och kreativa motståndsstrategier. Det är stommen i ett musikaliskt samarbete mellan svenska artisten Amina Hocine, egyptiska ensemblen Nass Makan, kulturcentret Makan och Clandestino Institut.

Sedan 2013 deltar Clandestino Institut i Göteborg i ett utbytesprojekt med det egyptiska kulturcentret Makan.

Clandestino Institut och Makan

Clandestino Institut är en förening som har som mål att bidra till en kritisk internationell kulturproduktion för att motverka rasism och en konservativ kultursyn. Detta sker bland annat genom Clandestino Festival och Clandestino Botnik, två festivaler i Göteborg som lyfter fram musik som uppstått i urbana miljöer till följd av det sena 1900-talets globala migrationsströmmar.

Makan är baserat i Kairo och arbetar med att dokumentera, synliggöra och ge ny energi till traditionella musiktraditioner i Egypten. Fokus ligger på traditioner som av olika anledningar (politiska, religiösa, kulturella) marginaliseras i det egyptiska kulturlivet. Makan anordnar konserter, deltar i internationella samarbeten och ger ut böcker och skivor.

Ett utökat musikaliskt utbyte har växt fram mellan Clandestino och Makan där representanter från Makan tillsammans med bandet Nass Makan gästade Sverige under sommaren 2014.

Nass Makan

Nass Makan är en ensemble bestående av sexton musiker. De har en bakgrund i egyptiska och sudanesiska musiktraditioner men är öppna för samtida instrument och influenser. Under ledning av konstnärlige ledaren Ahmed El Maghraby experimenterar gruppen med stilar och instrument från olika platser och tidsepoker. Nass Makan har fungerat som husband hos Makan i Kairo och även spelat internationellt.

Den 5–7 juni ägde årets Clandestino Festival rum. Nass Makan uppträdde på festivalen vid tre olika tillfällen. I anslutning till besöket anordnades ett möte mellan lokala musiker på konsthögskolan Valand och representanter från Makan respektive Clandestino Institut.

Samarbete med Amina Hocine

Under besöket i Sverige samarbetade Nass Makan med en svensk artist. Amina Hocine är en Göteborgsbaserad musiker och kompositör som är utbildad klassisk pianist och violinist. Hon hämtar inspiration från klassisk musik och kombinerar det med samplingar, ljud från staden och beats. Hennes musik har beskrivits som experimentell elektronisk musik med inslag av pop och house.

Amina Hocine och Nass Makan spelade tillsammans under juni och samarbetet dokumenterades genom två dagars inspelningar i Göteborg. Utöver det höll Nass Makan i workshoppar med andra svenska musiker för att demonstrera och lära ut traditionella instrument och tekniker.

Kreativa motståndsstrategier

Syftet med projektet är att undersöka idéer om tradition och nyskapande, marginalisering och kreativa motståndsstrategier. Dels genom det musikaliska samarbetet mellan Amina Hocine och Nass Makan, dels genom ett erfarenhets- och idéutbyte mellan Clandestino Institut och Makan.

Kreativa motståndsstrategier innebär i detta fall hur marginaliserade musikuttryck som trängs undan av global kommersialism, koloniala och rasistiska strukturer, kulturella, politiska och religiösa omständigheter, kan presenteras på ett sätt som ger dem en given plats i det samtida kulturlivet.

Med projektets publika aktiviteter vill Clandestino Institut också bidra till att sprida kunskap om och väcka intresse för Egyptens samtida och historiska kulturliv hos en svensk publik.

Samarbetet dokumenteras genom foto och film. Målet är att göra en musikvideo med utgångspunkt i projektet som visas i samband med en release för Amina Hocines album under hösten 2014.

Fakta

Projektägare: Clandestino Institut

Projektet beviljades 197 900 kronor i ansökningsomgång 2014:1.

Mer om Musikverkets projektstöd.

 

Kommentarer

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.