Jan Ling spelar in Gösta Hellström och Spel-Oskar Larsson 1961. Foto av Ingvar Eriksson, ur Jan Lings arkiv (Svenskt visarkiv)

 Jan Ling spelar in Gösta Hellström och Spel-Oskar Larsson 1961. Foto av Ingvar Eriksson, ur Jan Lings arkiv (Svenskt visarkiv)

Lyssna på våra samlingar på nätet

Över 50 000 ljudinspelningar som dokumenterar 100 år av musikaliskt kulturarv. Svenskt visarkivs ljudsamlingar blir nu mer tillgängliga än någonsin.

Hos Svenskt visarkiv finns unika samlingar med över 50 000 ljudinspelningar. Materialet är från tidigt 1900-tal och framåt inom genrerna folkmusik, jazz, litterär visa, äldre populärmusik och dans. Inspelningarna har inspirerat flera generationer av musiker och används regelbundet som källmaterial av musikforskare. Delar av ljudsamlingarna har också presenterats av Svenskt visarkiv som skivutgåvor och radioprogram.

Tillgängligt för alla

Genom Svenskt visarkivs långa historia har samlingarna kontinuerligt utökats och mer material görs löpande tillgängligt för allmänheten. Nu tar Visarkivet nästa steg i processen och lanserar samlingarnas sökbara onlinekatalog. Totalt blir cirka 9 000 katalogposter med information om inspelningarna tillgängliga och drygt 200 av dem går att lyssna på direkt på nätet. Innehållet kommer att utökas kontinuerligt. Merparten ljudinspelningarna som tillgängliggörs är inte inspelade för kommersiellt bruk utan har gjorts endast i dokumentationssyfte.

Bland materialet som nu publiceras märks, utöver ljudinspelningarna, bland annat katalogposter över Svenskt visarkivs egna originalinspelningar av folkmusik som påbörjades på 1960-talet och över 1 000 intervjuer med svenska jazzmusiker.

Unika inspelningar

Bland det material som redan nu går att lyssna på via onlinekatalogen finns bland annat inspelningar från två forskningsprojekt som i dag kan betraktas som närmast legendariska inom den musiketnologiska sfären. Det handlar om Jan Lings inspelningar med nyckelharpspelare och Ulf Peder Olrogs dokumentation av vistradition på finska Nötö. Båda inspelningsprojekten var en del av Samarbetsnämnden för svensk folkmusiks verksamhet i början av 1960-talet, där bland andra Svenskt visarkiv och Musikhistoriska museet nuvarande Scenkonstmuseet var drivande.

Lyssna på mer hos Svenskt visarkiv

De inspelningar som publiceras på nätet är material där upphovsrätten är fri eller där Musikverket har fått särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavarna. De flesta ljudinspelningar som inte kan publiceras finns tillgängliga att lyssna på i Visarkivets lokaler. Det går också att beställa lyssningskopior för privat bruk av visst outgivet material.

Till onlinekatalogen

Här bjuder vi på några smakprov ur samlingarna!

Gösta Hellström & Oscar Larsson – Per Brahes marsch

 

Inspelade av Jan Ling den 20 december 1961 i Strömsbergs bruk i Uppland. Inspelningen är en av de många fältinspelningar av nyckelharpspelare som Jan Ling gjorde under arbetet med sin doktorsavhandling ”Nyckelharpan – studier i ett folkligt musikinstrument” (1967). När avhandlingen gavs ut uppfattades nyckelharpan som närmast en historisk relikt, ett instrument på utdöende som spelades av ett fåtal kvarvarande utövare på landsbygden. Bara något år senare skulle instrumentet få en verklig renässans i samband med 1970-talets stora folkmusikvåg. Idag är instrumentet synnerligen välmående och finner ständigt nya och yngre utövare, varav flera också finns dokumenterade hos Svenskt visarkiv.

 Jan Ling spelar in Gösta Hellström och Spel-Oskar Larsson 1961. Foto av Ingvar Eriksson, ur Jan Lings arkiv (Svenskt visarkiv)

Jan Ling spelar in Gösta Hellström och Spel-Oskar Larsson 1961. Foto av Ingvar Eriksson, ur Jan Lings arkiv (Svenskt visarkiv)

Anna ”Sjömor” Lindström – Danslekar

 

Inspelad den 3 juli 1962 av Svenskt visarkivs grundare Ulf Peder Olrog under dennes fältinspelningar på finska Nötö. Olrogs inspelningar från Nötö syftade till att dokumentera en lokal vistradition och resulterade senare ibland annat artikeln ”Visorna på Nötö – Synpunkter kring ett inspelningsprojekt”. En av de många vissångare som Olrog dokumenterade under sina resor till Nötö var Anna ”Sjömor” Lindström (född 1875) vars inspelade repertoar omfattar omkring 180 visor. Här hör vi henne framföra några danslekar som än idag hör till standarrepertoaren vid midsommarfiranden och julgransplundringar, om än i något annorlunda versioner mot vad vi kanske annars är vana att höra.

Ulf Peder Olrog spelar in Anna ”Sjömor” Lindström på Nötö 1962. Foto av Göran Marteus, ur Ulf Peder Olrogs arkiv (Svenskt visarkiv)

Ulf Peder Olrog spelar in Anna ”Sjömor” Lindström på Nötö 1962. Foto av Göran Marteus, ur Ulf Peder Olrogs arkiv (Svenskt visarkiv)

Troskari Mats Olsson – Knäppolska efter morfadern Troskari Per

 

Troskari Mats Olsson från Malung var född 1869 och 93 år fyllde när han spelades in av musikforskaren Svea Ivarsson (idag Anna Ivarsdotter) den 21 april 1962. Han hade lärt sig spela fiol av morfadern Troskari Per och hade många av dennes låtar på repertoaren. Troskari Mats Olsson blev över 100 år gammal. Han dog 1972 och är troligtvis den tidigaste födde av de som finns inspelade i Svenskt visarkivs ljudsamlingar.