Kulturrådet och Musikverket främjar mer jämställd orkesterrepertoar

Musikverket och Kulturrådets har ett gemensamt uppdrag att arbeta för en jämställd orkesterrepertoar. Ett första steg var att samtala med dem som verkligen berörs.

Kulturrådet och Musikverket fick tidigare i år i uppdrag av regeringen att arbeta för att repertoaren bland svenska orkestrar ska bli mer jämställd. Arbetet skall ske i dialog med berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Uppdraget tar sikte på orkestrar i Sverige som får statliga bidrag.

Både Musikverket och Kulturrådet välkomnar uppdraget och betonar kraften i att många aktörer samlas för att diskutera frågan om jämställd repertoar, och konstaterar att mycket har hänt, att utvecklingen är positiv, men att det är viktigt att gå framåt starkare i frågan.

Samtalar regionalt och nationellt

Som ett första steg i arbetet har Kulturrådet och Musikverket bjudit in till samtal med erfarenhetsutbyte och diskussioner om utmaningar för en jämställd repertoar. I samtalen har regionala kulturförvaltningar, musikverksamheter och nationella aktörer som exempelvis upphovsrättsorganisationer, fria aktörer, institutioner och kompositionsutbildningar deltagit.

Den svenska orkesterbranschen har visat ett stort intresse för frågan. Samtalen har genomsyrats av konstruktiva idéer och en vilja till förändring där nya vägar och förändringsmodeller diskuterats. Det som lyftes i samtalen med de nationella aktörerna var bland annat långsiktighet, ledarskap, att medvetet planera och budgetera för jämställdhet, behov av klingande repertoarbank, att synliggöra kvinnor i branschen samt att våga och orka prioritera annorlunda.

Ett förslag är att lyfta jämställdhetsfrågor på kommande branschträffar, till exempel det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna i februari 2018.

Utmana och agera

Det regionala rundabordssamtalet visade på vikten av bland annat:

• att öka kunskapen inom området på alla nivåer
• att lämna bekvämlighetszonerna och våga utmana
• att börja agera, omprioritera och lyfta frågan
• att det är ledningen för organisationerna som har möjligheten att omprioritera och förändra
• att de regionala kulturplanerna innehåller alla nödvändiga mål, uppdragen finns formulerade
• att lyfta frågan tydligare i informella nätverk mellan orkestrarna
• att frågan måste lyftas på ett genomgripande sätt inom musikutbildningar på alla nivåer, från kultur- och musikskolor till högskoleutbildningar

En länklista som samlar information om jämställdhet inom musiken finns här med strategier och rapporter om jämställdhet inom musiken, notarkiv, databaser och förteckningar med komponister som är kvinnor, projekt och plattformar för jämställdhet inom musiken.

Strategier och rapporter

Strategi för Kulturrådets arbete med lika rättigheter och möjligheter 2016 – 2018

Kulturrådets rapport På väg mot jämställd scenkonst

Konstnärsnämndens publikation om jämställdhetsintegrerad bidragsgivning

Rapport Jämställdhetsuppdrag Musikverket i samverkan med Kulturrådet och Konstnärsnämnden

Repertoarstatistik FST/KVAST spelåret 2014/2015

Musikforskarna Rebecca Billström och Sam de Boise, som nyligen var med och arrangerade den internationella konferensen GeMus, om musik och genus, vid Örebro universitet. 

Svenska sökbara notarkiv

Musik- och teaterbibliotekets webbkatalog där det går att söka fram kvinnliga tonsättare och till exempel kombinera sökningen med orkestermaterial

Svensk Musik, här går det också att söka på kvinnliga tonsättare

Musikverkets nedladdningsbara noter

Kungliga musikaliska akademien, Levande musikarv, här kan man söka på manliga och kvinnliga tonsättare

I deldatabasen KVINNSAM inom LIBRIS finns mycket genusforskning att ta del av. En del noter finns också.

Körrepertoar av kvinnliga tonsättare

Andra länkar till organisationer och projekt

Jämställt musikliv i Norrbetten

Projektet SKAPELSEN, SKAP Musikhistorien ur annat perspektiv

Dirigent, en kurs för tjejer, 15-25 år

Sveriges Orkesterförbund Kvinnliga muser

Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare KVAST

Ideella föreningen och dirigentnätverket KUPP, Maria Eklund

Konstmusiksystrar

Organisationen Jämställd festival

Förteckningar över kvinnliga komponister

Förteckning över inventering av kvinnliga komponister i Musik- och teaterbibliotekets raritetssamlingar

Databas med komponsitbiografier över kvinnliga komponister

Wikipedia gjort en lista över kvinnliga filmmusikkompositörer

Övergripande om jämställdhet