Musikverket arbetar globalt för hållbar utveckling.

Musikverket arbetar globalt för hållbar utveckling. 

Kultur för rättigheter och frihet

Konst, kultur och musik förenar människor och möjlighet till ett kulturliv kan bidra starkt till fredliga och inkluderande samhällen. Musikverkets internationella arbete bidrar till hållbar utveckling.

Musikverkets arbete med att främja det nyskapande musiklivet och med att bevara musikens, teaterns och dansens kulturarv sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. En av myndighetens uppgifter är att uppmuntra till internationella samarbeten och att hjälpa svensk musik ut i världen. På så sätt ska Musikverket bidra till global utveckling där hållbarhet, rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv sätts i centrum.

Viktig aspekt av yttrandefriheten

Konstnärlig frihet är en viktig aspekt av yttrandefriheten både i Sverige och resten av världen. Många aktörer i det fria musiklivet har ett starkt engagemang i musikens förnyelse och det finns en stor nyfikenhet på att samarbeta med musiker i andra kulturer. Musikverket ger stöd till bland annat utbytesprojekt där musiker bidrar till spridningen av kunskap om demokratiska värderingar, rättigheter och stärkande upplevelser.

Detta sker även i Musikverkets arbete inom Sverige, på bland annat flyktingboenden och i skolor. Ett exempel på det är musikpedagogiska aktiviteten Klåjnklådan som under 2016 nått 250 barn och nästan lika många vuxna på asylboenden.

Genom de här verksamheterna bidrar Musikverkets stöd till att stärka vänskap och konstnärliga relationer och bilda nätverk i ett globalt musikliv – en förutsättning för att kunna bidra till global utveckling.