Folkliga koraler från Dalarna. Foto: Jonas André

Folkliga koraler från Dalarna. Foto: Jonas André 

Koraler från Dalarna i nyutgåva

Sedan 70-talet har samlingen av folkliga koraler från Dalarna varit slut. Nu återutges den med stöd från Svenskt visarkivs  vänförening Samfundet för visforskning.

För drygt 40 år sedan kom Jörgen Dicanders samling Folkliga koraler från Dalarna. Då den trycktes i mycket små upplagor tog den snabbt slut och har sedan dess knappt gått att få tag på – tills nu.

I samlingen finns samtliga då kända folkliga koraler från Dalarna, en guldgruva för sångare, kyrkomusiker, körarrangörer och andra musikanter. I nyutgåvan finns även två nya förord – ett av Gunnar Ternhag som var med och gav ut publikationen på 70-talet, och ett av Svenskt visarkivs Ingrid Åkesson.

Om samfundet för visforskning

Samfundet för visforskning är en vänförening till Svenskt visarkiv. Varje år finansierar samfundet en bok som ges ut av Svenskt visarkiv, vartannat år en återutgivning av äldre publiceringar och vartannat år nya publikationer. Medlemmar i samfundet köper Visarkivets skrifter med 20 procents rabatt.

Läs mer om Samfundet för visforskning
Beställ Folkliga koraler från Dalarna