Insynsråd och konstnärligt råd

Konstnärliga rådet

Musikverkets konstnärliga råd prövar frågor om ekonomiskt stöd till musiklivet och är rådgivande i strategiska 
frågor som rör stödet. I rådet sitter åtta ledamöter och en ordförande med omfattande erfarenhet av musiklivet. Samtliga ledamöter är utsedda av regeringen.

Klicka på namnen nedan för mer information om respektive ledamot.

Magnus Gustafsson (ordförande)
Ingmari Pagenkemper
Juan Romero
Almaz Yebio
Elena Wolay
Mattias Lundberg
Nicholas Ringskog Ferrada-Noli
Patrik Örnkloo
Tebogo Monnakgotla

Insynsrådet

Musikverkets insynsråd utses av regeringen och har till uppgift att tillföra råd och stöd samt bidra med kunskap och kompetens. Uppdraget säkrar demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Insynsrådet möts vanligen fyra gånger per år.

Kenneth Johansson, kultur- och fritidschef Sandvikens kommun
Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening
Dragana Kusoffsky Maksimovic, verkställande direktör Sven-Harrys konstmuseum
Magnus Larsson, generaldirektör Myndigheten för tillgängliga medier

Skrivet av Musikverket den 15 december, 2017
Kategorier: Musik, Om Musikverket
Nyckelord: