Fem nya deltagare till ISPA Swedish Fellowship program är utsedda.

Fem nya deltagare till ISPA Swedish Fellowship program är utsedda. 

Halvtid för ISPA:s producentprogram

Ovärderligt utbyte, nya perspektiv och konkret verkstad. Vi har tagit tempen på deltagarna i ISPA Swedish Fellowship Program, ett internationellt utbildningsprogram för producenter som finansieras av Musikverket och Svensk Scenkonst.

Musikverkets satsning på ISPA Swedish Fellowship Program är en del i arbete med att främja internationaliseringen av det fria musiklivet i Sverige. Programmet ska ge ökad kunskap och bättre verktyg för långsiktiga internationella samarbeten.

Treårigt utbildningsprogram

Fyra svenska scenkonstproducenter får under tre års tid närvara på ISPA:s kongresser, delta i utbildningar i anslutning till kongresserna och ingå i nätverk med ett 50-tal producenter och projektledare från elva andra länder.

– Deltagarna ska berika sina egna verksamheter genom programmet, men även det svenska musiklivet i stort genom att sprida sina erfarenheter till fler aktörer. Tanken är att starta en ”best practice”-kultur som kan höja kvaliteten och relevansen på internationella projekt och utbyten i musiklivet, säger Isabel Thomson, internationell koordinator på Musikverket.

Producenter i det fria musiklivet

Musikverkets tre deltagare valdes ut tillsammans med ISPA bland ett 50-tal sökande. De är drivande producenter inom det fria musiklivet i Sverige med lång erfarenhet av internationellt arbete, de sitter också på nyckelpositioner med breda kontaktnät i musiklivet.

Utbildningsprogrammet, som löper mellan 2015 och 2017, har nu nått halvtid. Musikverket mötte upp deltagarna på ISPA:s årliga kongress i New York i januari och bad dem utvärdera programmet såhär långt.

Intervjuer med Musikverkets deltagare

Mer information

Kommentarer

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.