Priset för Nyskapande innovativt projekt tilldelas Songlines.

Priset för Nyskapande innovativt projekt tilldelas Songlines. 

Framtidens musikpris delas ut

I dag delas Framtidens musikpris ut till Songlines, Hannes Aiff och Jan-Olof Eriksson på Scenkonstmuseet i Stockholm. Följ utdelningen på nätet! 

Riksförbundet Unga Musikanter arrangerar Framtidens Musikpris tillsammans med Musikverket, Svensk Scenkonst, Kulturskolerådet, Swedish Music Hall of Fame, SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare), FST (Föreningen Svenska Tonsättare), SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund), Stims promotionnämnd och Lärarförbundet.

Syftet med Framtidens Musikpris är att lyfta fram behovet av satsningar på tidigt musikskapande för barn och unga. Priset eftersträvar att stärka och utveckla samarbetet mellan såväl skolor, organisationer som institutioner och företag.

Prisutdelning på Scenkonstmuseet

Prisutdelningen äger rum den 25 oktober klockan 15.30 på Scenkonstmuseet i Stockholm. Prisceremonin kommer även att livesändas för de som inte kan vara på plats. Följ livesändningen här

Årets vinnare

Hannes Aiff är vinnaren i kategorin Bästa ungdomsinitiativ. Nomineringen lyder:

”Hannes har med oegennytta tagit fantastiska initiativ för att hjälpa andra unga i oerhört svåra situationer. Genom sitt musicerande och sin kreativitet har han samlat in pengar till flera välgörande ändamål. Sedan sex års ålder har Hannes lagt ner ofantligt mycket energi och träning på sin outtröttliga spellust och har under åren skapat sina egna arenor att stå på.

Genom sin gärning är Hannes en stor inspiration för oss alla och ett bevis på att alla kan göra något och att allt räknas när vi hjälps åt. Musik är livsglädje och det visar Hannes.”

Jan-Olof Eriksson vinner kategorin Enastående pedagogisk gärning. Nomineringen lyder:

”Jan-Olof Eriksson (eller JOE) har under sina verksamma år givit ut hundratals med arrangemang på kända musikstycken från olika länder. Han har sedan 1974 styrt gitarrprogrammet på Musikhögskolan i Piteå. JOEs arrangemang har inte bara spelats av hans egna elever utan använts av flera i musikundervisning och ensemblespel.

Som pedagog är han lyhörd och kreativ. Han möter eleven med stor kunskap såväl på det musikaliska som på det tekniska planet. Han har under sin långa karriär visat på en fantastisk förmåga att lösa pedagogiska och metodiska problem.

Han undervisar inte bara i gitarrspel. Han undervisar i att leva sina drömmar! Jan-Olofs enastående pedagogiska gärning kommer att leva vidare genom hans elever och arrangemang.”

I kategorin Nyskapande innovativt projekt är vinnaren Songlines. Nomineringen lyder:

”Songlines är genom sitt lokala nätverksbyggande förebilder för samverkan. De har genom sitt Nyskapande innovativa projekt skapat möjligheter för människor att mötas runt musik.
Med målet att verksamheten skall växa nationellt och utvecklas över tid öppnar Songlines dörrar med sitt välkomnande recept. Songlines blir bryggan mellan våra olika musikinstitutioner och unga på flykt och tar därmed fasta på att integrationen ska ske i båda riktningarna.

Bakom projektet står eldsjälar och organisationer som brinner för att nyanlända barn och unga med hjälp av musiken ska hitta ett sätt att uttrycka sina känslor på, hitta nya vänner och få vuxenstöd.

Songlines ger unga nytt hopp genom musiken och ett kärleksfullt, engagerat sammanhang att växa i på de ungas villkor.”