Ayesha Quraishi. Foto: Matilda Rahm

Ayesha Quraishi. Foto: Matilda Rahm 

Förväntar det oväntade

Hon brinner för jämlikhet och vill se fler inspireras av andra världar. Ayesha Quraishi är ny i Musikverkets konstnärliga råd.

Konstnären och musikern Ayesha Quraishi är mångsidig och engagerad med erfarenhet av många olika sammanhang. Hon har gjort det mesta från kommersiell tv till juryarbete i Ortens bästa poet och Sommar i P1. Hon är också biträdande konstnärlig ledare för Kulturhuset Stadsteatern i Vällingby.

Tidigare har hon beskrivit att hennes passion är att kombinera olika discipliner för att hitta nya vägar att lösa samhällsutmaningar och hylla människan. Nu tar hon plats i Musikverkets konstnärliga råd. Hon beskriver det som en cirkel som sluts.

Vad hoppas du kunna bidra med i konstnärliga rådet?
Jag tar med mig en insyn i olika världar där man kan inspireras av varandras processer.

Vad har du för förväntningar för rådets arbete de närmsta åren?
Jag förväntar mig det oväntade.

Har du någon fråga som du brinner lite extra för?
Jämlikhet och jämställdhet.