Fem nya deltagare till ISPA Swedish Fellowship program är utsedda.

Fem nya deltagare till ISPA Swedish Fellowship program är utsedda. 

Fortsättning för ISPA:s Fellowship-program

Den internationella scenkonstorganisationen ISPA satsar åter igen på svenska producenter. Tillsammans med Musikverket och Svensk scenkonst söker de fler deltagare till Swedish Fellowship-programmet för samverkan och internationellt utbyte.

Musikverket och Svensk Scenkonst har beslutat att förlänga samarbetet med det internationella nätverket ISPA – International Society for the Performing Arts – kring Swedish Fellowship-programmet. Syftet med det svenska ISPA-fellowshipprogrammet är att höja kompetensen och främja den professionella utvecklingen i det fria och institutionella musiklivet samt stimulera dess relationer och samverkansmöjligheter, både nationellt och internationellt, med institutioner och privata aktörer. För att utveckla samverkansprojekt och samproduktioner behöver scenkonsten och musiklivet erfarna aktörer med ett internationellt och nationellt kontaktnät och förmåga att omsätta idéer i handling.

Med den utgångspunkten inledde Musikverket och Svensk Scenkonst ett samarbete med ISPA – International Society for the Performing Arts – hösten 2014 för sammanlagt fyra professionellt verksamma projektledare för att stimulera scenkonstens och musikens internationalisering och ledarskap. Läs mer om Musikverket/Svensk Scenkonsts ISPA fellows 2015-2017.

Ny ansökningsomgång i augusti

Nu utlyser Musikverket i samverkan med Svensk Scenkonst en ny ansökningsomgång. Denna gång kommer sammanlagt fem personer få möjligheter att delta på ISPAs New York kongresser 2017, 2018 och 2019. ISPA arrangerar två kongresser per år, där den första äger rum i New York i januari och den andra äger rum, i regel, i slutet av maj i en annan stad i världen. 2015 ägde sommarkongressen rum i Malmö och 2016 ägde den rum i Melbourne, Australien. År 2017 kommer sommarkongressen äga rum i Montreal, Kanada.

Om man blir antagen till Fellowship-programmet 2017-2019 får man således möjlighet att åka på New York kongresserna. Vill man åka på sommarkongresserna får man välja bort New York kongressen och betala mellanskillnaden själv (sommarkongressen brukar vara dyrare), eller gå på New York-kongressen och betala för att gå på sommarkongressen själv.

Ansökan på engelska

Då ISPA-kongresserna är på engelska och ISPA-kontoret för närvarande leds av engelsktalande personer är det viktigt att du gör din ansökan på engelska och behärskar språket väl. Ansökningar på svenska kommer tyvärr inte tas emot.

Här finns kriterierna för ansökan. Läs kriterierna noga och förbered gärna din ansökan så långt det går. Ansökan görs online i ISPA:s ansökningsverktyg som öppnar den 2 augusti.

Frågor kring programmet? Mejla Isabell Thomson, internationell koordinator på Musikverket, isabel.thomson@musikverket.se, eller kontakta ISPA.