MAIS undersökte förutsättningarna för nationella turnéstrukturer.

MAIS undersökte förutsättningarna för nationella turnéstrukturer. 

Förstudie: nationella turnéstrukturer

Färre turnéer och krångligare bokningsprocedurer har blivit resultatet av Rikskonserters nedläggning. Det menar Musikarrangörer i samverkan (MAIS) som vill se hållbara turnéstrukturer i hela landet.

Den statliga stiftelsen Rikskonserter arrangerade konserter och turnéer i och utanför Sverige. När stiftelsen lades ned 2010 minskade antalet turnéer i landet, framför allt utanför storstäderna, menar MAIS. Arrangörer på landsbygden vittnar om att det har blivit svårare att boka såväl svenska som utländska artister.

”För att internationella och svenska artister ska kunna nå ut på flera orter än storstadsområden behövs det nationella turnéstrukturer”, skriver MAIS i sin projektbeskrivning.

Enkät

2013 fick MAIS 100 000 kronor i projektstöd från Musikverket för att göra en förstudie med syfte skapa en ny idégrund till en nationell turnésamverkan.

Inom ramen för förstudien skickade MAIS ut en enkät till sina medlemsföreningar och fick in 227 svar. Föreningarna svarade bland annat att de behöver hjälp med finansiering och samarbeten. De uttryckte också önskemål om ett större utbud bland internationella artister och större band.

Flera förslag

Utifrån detta tog MAIS fram ett antal utvecklingsområden för fortsatt arbete. I förstudien föreslår de bland annat att nationella turnéstrukturer tas fram inom respektive musikriksförbund i samråd med dess arrangörer. Ytterligare ett förslag är att inleda ett pilotprojekt med regionala koordinatorer som stödjer arrangörerna i praktiska frågor. Övriga förslag handlar bland annat om nationell medie- och marknadsföringsstrategi, gemensamt produktionsverktyg och stöd till turnéer och konserter.

Viktigt med samarbeten

Enligt MAIS står det klart att det behövs nya turnéstrukturer i musiklivet. ”De ideella arrangörerna och de fritt verksamma musikerna är det fria musiklivets motor. Ett förändringsarbete behöver därför ske i samklang med dessa parter. De turnéstrukturer som vi föreslår kan därför bara byggas på lokala och regionala strukturer. Därför är det viktigt att stärka dem och bidra till att även de utvecklas.”

Läs hela förstudien

Fakta om projektet

Projektnamn: Förstudie: Nationella turnéstrukturer
Projektägare: Musikarrangörer i samverkan – MAIS
Beviljades 100 000 kronor i ansökningsomgång 2013:1

Mer om Musikverkets projektstöd

Kommentarer

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.