Förslag om Musikplattformen på remiss

Den 13 april 2021 gick en remiss ut från Kulturdepartementet med ett förslag som innebär att Musikverkets bidragsgivande avdelning flyttas till Kulturrådet. Remissinstanserna ska inkomma med svar inom tre månader.

Skrivet av Musikverket den 14 april, 2021
Kategorier: Musikverket, Nyheter
Nyckelord: