" "

Foto: Jonas André/Musikverket 

Föreläsning: Musiken, politiken och den ockulta vänstern

Hos Svenskt visarkiv finns material som många inte känner till. Under hösten 2018 lyfter vi fram en del av materialet och berättar mer om dess bakgrund och historia.

Hur förhöll man sig till politik i musik åren kring 1970? Utgångspunkten är Visarkivets nya intervjumaterial med musiker.

Föreläsare: Sverker Hyltén-Cavallius, forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv.

Tid: 8 november klockan 18–19
Plats: Musik- och teaterbiblioteket, Torsgatan 19 plan 5, Stockholm
Fri entré