Fällande dom i hovrätten

Svea hovrätt har i dag meddelat fällande dom om givande och tagande av muta. Företrädarna för Föreningen Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP) och Föreningen Svenska Tonsättare (FST) döms till böter för bestickning och givande av muta. Tre företrädare för kulturmyndigheter, däribland Musikverkets generaldirektör Stina Westerberg, döms till böter för mutbrott och tagande av muta.

Skrivet av Musikverket den 5 oktober, 2018
Kategorier: Musikverket, Nyheter
Nyckelord: