Foto: Miki Anagrius

Foto: Miki Anagrius 

ExMS undersöker den nordiska marknaden

Export Musik Sweden ska under tre år jobba för ökat samarbete kring turnéer och konserter i Norden.

På uppdrag av Musikverket ska Export Music Sweden att kartlägga den nordiska musikmarknaden. Fokus kommer att ligga på turné- och konsertverksamhet. Under tiden för samarbetet kommer ExMS även att skapa en digital plattform för den nordiska marknaden och genomföra ett seminarium på temat.

– Norden är en viktig men ofta förbisedd marknad för svenska musikaktörer som vill verka internationellt. Med detta avtal hoppas vi att musikaktörer i Sverige blir inspirerade till att samarbeta mer på ett nordiskt plan, säger Isabel Thomson, internationell koordinator på Musikverket.

På sikt ska Nordic Market främja musiker och tonsättare i alla genrer.

– Att återkomma flera gånger till en marknad vare sig det gäller spelningar eller möten är ofta en förutsättning för att lyckas med export, säger Jesper Thorsson, vd på Export Music Sweden. Då är det i många fall smart att börja med våra grannläder. Vi ser fram emot detta uppdrag och att kartlägga de nordiska marknaderna för att underlätta intranordiska samarbeten.