Dorothy Dorow 

Dorow med vänner återutges

Hon hade ett röstomgång större än de flesta och vägrade placeras i ett fack. Efter Dorothy Dorows bortgång tidigare i år återutger Caprice Records två av hennes album.

Dorothy Dorow hade ett omfång på tre och en halv oktav – från varm mezzosopran till klar huvudklang. Denna rika röst kombinerat med absolut gehör tillät henne att sjunga rent även i de allra högsta lägena och i de störta intervallsprången.

Caprice Records återutger nu två album som de spelat in med Dorothy Dorow – Dorothy Dorow & Friends från 1975 och Dorothy Dorow & More Friends från 1977.

Albumen ges ut i en sammanslagen version. Musiken sätts i ett nytt sammanhang och visar tydligare upp hennes enorma musikalitet och omfång. De allra flesta verken på albumet är speciellt skrivna för hennes röst.

Europeisk framgång

I början av 1960-talet flyttade Dorothy Dorow till Sverige och hade under många år Sverige och Nederländerna som bas för framträdanden över hela Europa, i radio TV, vid konserter och operagästspel. Hon deltog i internationella musikfestivaler, inte bara med nutida musik utan också med klassiska och romantiska verk – över huvud taget tyckte hon inte om att bli instoppad i fack, vare sig det gällde musiktyp eller röstläge. Hon föreläste och gav mästarklasser i nutida vokalmusik, och undervisade också regelbundet på en internationell sommarkurs i Nederländerna.

Dorothy Dorow flyttade i och med pensionen tillbaka till England. Hon avled den 15 april 2017, 87 år gammal.

Lyssna på Dorothy Dorow & FriendsSpotify eller köp i iTunes