" "

Nu finns Dokumenterat 51 att läsa! 

Dokumenterat 51 är här

I senaste numret av Musik- och teaterbibliotekets tidskrift Dokumenterat kan du bland annat läsa om Carl Grabows dekorationsskisser och arkivens roll som medskapare av kultur och samhälle.

Dokumenterat är en elektronisk tidskrift med fokus på Musik- och teaterbibliotekets arbete med arkiv och dokumentation. Specialpresentationer av enskilda arkiv och samlingar varvas med förteckningar över källmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer. Här finns även mer allmänt hållna artiklar som på olika vis berör musikens, teaterns och dansens världar.

Scenografiskisser

Konst- och teaterhistorikerna Astrid von Rosen och Eszter Szalczer tar sig an Carl Grabows dekorationsskisser till Strindbergs Ett drömspel från 1907. De analyserar och omvärderar Grabows scenografi, och visar hur skisserna i sig själva kan sprida nytt ljus över uppsättningen.

Arkivens roll

Dan Lundberg, musikforskare, diskuterar musikarkiv och deras funktion som ideologiska verktyg i samhället. Genom att analysera hur olika tidsepoker och ideologier har påverkat arkivens insamlande av material, påvisar han även arkivens roll som aktiva medskapare av den kultur och det samhälle som de själva verkar i.

Nyförvärv

Musikarkivarien Sebastian Lindblom har sammanställt svaren till den enkät som skickats till olika institutioner med koppling till scenkonst. Enkäten innehåller frågor om huruvida det under 2017-2018 inkommit nyförvärv på områdena musik, teater och dans.

Till Dokumenterat