Nu är Dokumenterat nummer 48 här.

Nu är Dokumenterat nummer 48 här. 

Dokumenterat 48 är här

Musikalöversättningar, teaterscenens förändring, ett utflyttat teaterprojekt och mikrofonens inträde i musikernas vardag. Läs om detta och mycket mer i nya numret av den elektroniska tidskriften Dokumenterat, där Scenskiften är temat.

Dokumenterat är en elektronisk tidskrift med fokus på Musik- och teaterbibliotekets arbete med arkiv och dokumentation. Specialpresentationer av enskilda arkiv och samlingar varvas med förteckningar över källmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer. Här finns även mer allmänt hållna artiklar som på olika vis berör musikens, teaterns och dansens världar.

Från folkpark till opera

Karin Strand skriver om ett dubbelt scenskifte i sin text om sångaren Sven-Olof Sandberg. Dels det paradigmskifte som inträffade när mikrofonen blev en väsentlig del av en sångares vardag, men också Sandbergs mer personliga förändring när han bytte folkparkerna mot operan.

Strukturer som fick konsekvenser

1996 flyttade Stockholms stadsteater ut delar av sin verksamhet till Tensta under ett teaterprojekt. Christina Svens fördjupar sig i detta och ger en beskrivning av hur underliggande strukturer fick konsekvenser som gick stick i stäv med projektets ambitioner.

Översättningar från 100 år

Johans Franzon följer den svenska musikalöversättningens historia genom 1900-talet, och beskriver hur praxis och sedvänjor förändrats under årens lopp.

Imperium i uppgång och fall

Rikard Hoogland skildrar teatermannen Alberts Ranfts teaterimperium och den långa färden från uppgång till fall.

Scen i förändring

Scenen har vridit sig och det som förut var undangömt och dolt långt bak i scenrummet har nu hamnat i framkant. Per Ringby ser tillbaka på sitt värv som teaterforskare och beskriver Teatergruppen Narrens förändring.

Dokumenterat nummer 48
Tidigare nummer av Dokumenterat